Byggenorges Forretningskilde!

Våre informasjonsskilder til bygge og anleggsprosjekter

Alle aktuelle byggeprosjekter i Lier

Utvidelse av sykehjem i Lier, fase 2
Gnr/Bnr: 95/131, 95/119, deler av 95/1.
Nybygg av flerbolighus i Engersand
Trinn 3 har 27 leiligheter. Trinn 4 har 29 leiligheter.
Nybygg av leiligheter i Lier
Planområdet er på ca. 6,5 daa. Ca. 3500 m2 bolig og 1500 m2 p-hus/kjeller.
Nybygg av kombinasjonsbygg på Kjellstad i Lier
Ferdigstilt i løpet av sommer 2020.
Nybygg av flerbolighus i Engersand, trinn 2
Garasjekjeller. Sjøvann oppvarming.
Nybygg av leiligheter i Lier
Ca 18 byggemåneder.
Riving -og nybygg av administrasjons/skolefløy ved skole i Lier
150 stk elever. Riving av bygg C og avvikling av paviljong D.
Nybygg av terrassert bebyggelse, leiligheter i Lier
Planområdet er på ca. 4,6 daa.
Nybygg av eneboliger i Lier
Byggeklare tomter.
Enøktiltak for etablering av varmepumpe på bygninger i Lier
Fra forslag til investeringsbudsjett 2019-2022. Luft/luft eller luft/vann.
Oppgradering av vei i Lier
Fra Nøstveien til parkeringsplass. Gnr/Bnr: 39/120, 39/121, 43/18 og 42/143.
Ny råvannsledning i Lier kommune
Det skal legges ny råvannsledning frem til Kleivdammen vannbehandlingsanlegg i Lier. Det skal legges ny ledning DN600 inn i tunell og DN700 i grøft. Totallengde er ca 600 m.
Ombygg av brønnpark i forbindelse med utbygging av sykehjem i Lier
Fosshagen sykehjem har i dag varmepumpeanlegg som forsyner bygget med varme og kjøling. På grunn av at sykehjemmet skal utvides må eksisterende brønnpark flyttes for å gjøre plass for tilbygget. Dagens park består av 15 brønner a 300m. Varmepumpenes kapasitet er 150 kw varme og 400 kw kjøleeffekt. Den eksisterende brønnparken skal kobles fra og plugges ut ved samlekum for senere å kunne tas i bruk for varmesentral i nybygget. Eksisterende anlegg tappes ned og laken oppbevares før tilkobling, samt fylles opp og luftes ved ferdigstillelse. Anlegget er fylt med HX 35. Anlegget leveres komplett innregulert og klar for drift. Eksisterende sirkulasjonspumpe på brønnkurs må vurderes event. byttes ut, slik at anlegget leverer de prosjekterte vannmengder.
Ombygg av tunnel i Lier
Tunnelens totale lengde er på 212 meter, hvor av 62 meter er sikret med frittstående hvelv. Tunnelens bredde er 5 - 6 meter, vegghøyde ca 3,5 meter og totalhøyden er ca 6 meter.
Etablering av varmepumpe på skoler i Lier
Fra forslag til investeringsbudsjett 2019-2022. Luft/vann varmepumpe.
Sanering av vann-og avløpsledning i Lier
1,3 km vann-og avløpsledning.
Separering av vannledninger i Lier
Separering av 175 m AF i Kirkeveien, omfatter også utskifting av 330 m VL i Kirkeveien og Heggtoppen.
Levering av elsikkerhetstjenester (DLE) i Lier
Handles opp sammen med Drammen, Nedre Eiker, Lier, Gran, Luner, Jevnaker og Kongsberg kommuner.
Sanering av vannledninger i Lier
1,35 km vannledning med blyskjøter må fornyes.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.

Derfor får du uten kostnad og forbindelse velge blant følgende tilbud: