Byggenorges Forretningskilde!

Våre informasjonsskilder til bygge og anleggsprosjekter

Alle aktuelle byggeprosjekter i Krødsherad

Nybygg av renseanlegg på Noresund i Krøderen
Blir eventuelt et jordrenseanlegg/morenegruslag. Renseanlegg på 13000 PE.
0604 Driftskontrakt veg Hallingdal - Fylkesveg 2019-2025 og Riksveg 2019-2022
For Riksveg: kontraktsperiode 2019-09-01 til 2022-08-31 med opsjon på 1 + 1 år. For Fylkesveg: kontraktsperiode 2019-09-01 til 2024-08-31 med opsjon på 1 år. Gjelder Ål, Gol, Flå, Hemsedal, Hol og Nes kommune, og deler av Nore og Uvdal, Krødsherad og Sigdal kommune.
Utgraving i forbindelse med deponiavslutning ved Slettemoen avfallsdeponi i Krødsherad
Entreprise for deponiavslutning med utgraving og transport av slam fra Slettemoen. Entreprisen inkluderer også endelig terrengutforming og toppdekke.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.

Derfor får du uten kostnad og forbindelse velge blant følgende tilbud: