Byggenorges Forretningskilde!

Våre informasjonsskilder til bygge og anleggsprosjekter

Alle aktuelle byggeprosjekter i Krødsherad

Utgraving i forbindelse med deponiavslutning ved Slettemoen avfallsdeponi i Krødsherad
Entreprise for deponiavslutning med utgraving og transport av slam fra Slettemoen. Entreprisen inkluderer også endelig terrengutforming og toppdekke.
Etablering av bredbåndsnett i Krødsherad kommune
Gjelder Sigdal, Krødsherad, Modum, Gol, Hemsedal, og Hol kommune.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.

Derfor får du uten kostnad og forbindelse velge blant følgende tilbud: