Byggenorges Forretningskilde!

Våre informasjonsskilder til bygge og anleggsprosjekter

Alle aktuelle byggeprosjekter i Hole

Etablering av camping i Hole
Gnr/brn 234/62 og 234/144.
Mindre ombygging av herradshus i Hole
Deler av 1. etasje skal bygges om for å tilrettelegge for flere møterom og fleksible arbeidsstasjoner samt oppgraderes i overflater pga. utidsmessig interiør. Arealet som berøres omfatter inngangssoner, resepsjon, venteplass for besøkende, deler av Nav lokaler samt 2 møterom. Prosjektet gjennomføres som en mindre ombygging innvendig og vil ikke utløse søknad.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.

Derfor får du uten kostnad og forbindelse velge blant følgende tilbud: