Byggenorges Forretningskilde!

Våre informasjonsskilder til bygge og anleggsprosjekter

Alle aktuelle byggeprosjekter i Flesberg

Nytt boligområde, Lampeland Øst i Flesberg kommune
Totalt 44 boenheter på trinn 1. Selges til både privatpersoner og større utbyggere.
Fylkesveg 40 Numedal, midtdeler, ulykksatte kurver, Flesberg og Rollag
Felles kontrakt for 7 kurver: Kurve 1. Gvila, HP6 Km 6,6 i Flesberg kommune. Kurve 2. Øygarden, HP6 Km 9,5 i Flesberg kommune Kurve 3. Neset, HP7 Km 7,1 i Flesberg kommune Kurve 4. Kokkerud, HP7 Km 19,0 i Rollag kommune. Kurve 5. Holmanplass, HP8 Km 11,8 i Rollag kommune. Kurve 6 Vikje (Mykstu bru), HP8 Km 19,5 i Rollag kommune. Kurve 7 Dustrud, HP8 Km 20,0 i Rollag kommune.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.

Derfor får du uten kostnad og forbindelse velge blant følgende tilbud: