Byggenorges Forretningskilde!

Våre informasjonsskilder til bygge og anleggsprosjekter

Alle aktuelle byggeprosjekter i Ål

Til- og ombygging av kulturhuset i Ål
Utvidelse og ombygging av Ål kulturhus for å romme landsdelescene for dans, voksenopplæring og frivillighetssentral i tillegg til dagens funksjoner. Rådgiver kulturbygg: Kulturhusbygg DA.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.

Derfor får du uten kostnad og forbindelse velge blant følgende tilbud: