Byggenorges Forretningskilde!

Våre informasjonsskilder til bygge og anleggsprosjekter

Alle aktuelle byggeprosjekter i Risør

Nybygg av konsentrert småhusbebyggelse på Hope i Risør
4 daa. Tomannsboliger, firemannsboliger og seksmannsboliger.
Nybygg av forretning, boliger og kontor i Risør
Krags gate 54 og 56. Gnr/bnr 16/540, 1419
Utvidelse av småbåtshavn/brygge i Risør
Gnr/bnr: 12/1295, 1365. Nytt flytebryggeanlegg med 144 båtplasser øst for det eksisterende.
Utbygging av bredbåndsnett i Risør kommune
Felles utlysning med Arendal, Farsund, Flekkefjord, Froland, Gjerstad, Grimstad, Hægebostad, Iveland, Kristiansand, Kvinesdal, Lillesand, Lindesnes, Lyngdal, Risør, Søgne, Tvedestrand, Vegårshei og Vennesla kommune.
Oppgradering av vei i Risør kommune
Fra Handlingsprogram og økonomiplan 2018-2021.
Oppgradering av kommunale leiligheter i Risør
Fra handlingsprogram og økonomiplan 2018-2021.
Rehabilitering av brygge i Risør kommune
Fra handlingsprogram og økonomiplan 2018-2021.
Utvendig vedlikehold for kommunehus i Risør
Fra handlingsprogram og økonomiplan 2018-2021.
Ombygg av fortau og inn/utvendig vedlikehold av låven og båthus i Risør
Fra handlingsprogram og økonomiplan 2018-2021.
Oppgradering av tak for kontorbygg i Risør kommune
Fra handlingsprogram og økonomiplan 2018-2021.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.

Derfor får du uten kostnad og forbindelse velge blant følgende tilbud: