Byggenorges Forretningskilde!

Våre informasjonsskilder til bygge og anleggsprosjekter

Alle aktuelle byggeprosjekter i Gjerstad

Utskifting av VA-anlegg i Gjerstad kommune
Den kommunale veien Kamperhaug i Gjerstad har store tele- og setningsskader og skal utbedres. Kommunen ønsker samtidig å skifte ut VA-anlegget i samme område. Total lengde vei som skal utbedres er ca. 500 m. Ledningsdimensjoner VA: VL 160, SP 160 og OV 300.
Utbygging av bredbåndsnett i Gjerstad kommune
Felles utlysning med Arendal, Farsund, Flekkefjord, Froland, Gjerstad, Grimstad, Hægebostad, Iveland, Kristiansand, Kvinesdal, Lillesand, Lindesnes, Lyngdal, Risør, Søgne, Tvedestrand, Vegårshei og Vennesla kommune.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.

Derfor får du uten kostnad og forbindelse velge blant følgende tilbud: