Byggenorges Forretningskilde!

Våre informasjonsskilder til bygge og anleggsprosjekter

Alle aktuelle byggeprosjekter i Bykle

Til- og ombygging av hotell
Ytterligere informasjon foreligger ikke.
Fortetting av hytteområde i Bykle kommune
For enkel- eller parhytte. Infrastruktur finnes til tomtgrense. Området er på totalt 80 mål og kan fortettes med max 70 enheter.
Nybygg av eneboliger i Bykle
Godkjent detaljregulering.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.

Derfor får du uten kostnad og forbindelse velge blant følgende tilbud: