Byggenorges Forretningskilde!

Våre informasjonsskilder til bygge og anleggsprosjekter

Alle aktuelle byggeprosjekter i Arendal

Nybygg av boliger på Tromøy i Arendal
Frittliggende og konsentrert småhusbebyggelse.
Nybygg av kjøpesenter og leiligheter i Strømsbu
Ca. 200 parkeringsplasser i p-kjeller.
Nybygg av leiligheter på Nedenes i Arendal
24 eneboliger, 5 tomannsboliger og 6 åttemannsboliger.
Om- og nybygg av flerbolighus i Arendal
Ombygging av gamle Arendal Yrkesskole til 38 leiligheter samt nybygg av 20 boenheter. Badekabiner.
Nybygg av flerbolighus, enebolig og rekkehus i Arendal, trinn 1
Ca. 300 boliger totalt på området. Byggherrebedrift er stiftet.
Nybygg av konsentrert småhusbebyggelse på Bråstad
Godkjent detaljregulering. Ene- tomanns- og 4-mannsboliger. Totalt ca. 100 boenheter på området.
Nybygg av eneboliger og rekkehus/kjedehus på Tromøy i Arendal
10 stk eneboliger og 11 stk rekkehus/kjedehus. Gnr/bnr: 222/6, 154.
Nybygg av ny hovedvannledning i Rykene
4,5 km ny hovedvannledning. Prosjektet vil gå over flere år.
Nybygg av flerbolighus i Nedenes
Reguleringplan er godkjent. Gnr/bnr: 431/132,133,151.
Nybygg av legevakt og kommunalt øyeblikkelig hjelp bygg i Arendal
Nytt legevakt og kommunalt øyeblikkelig hjelp bygg, heretter kalt legevakt/køh. Lokalisering ved sykehuset i Arendal.
Nybygg av infrastruktur for boligområde i Arendal
Infrastruktur for 100-150 boenheter, mest blokkbebyggelse.
Etablering av infrastruktur for næringsområde i Arendal
Området brukes idag til deponi/riggplass under bygging av nye E18, videre fremdrift avhenger dette.
Nybygg av to-eller firemannsboliger i Arendal
8 stk boenheter i form av 2-eller 4-mannsboliger.
Nybygg av barnehage på Tromøy i Arendal
3 avd. barnehage. 70 plasser.
Ny infrastruktur til boligområde i Arendal, trinn 2
Tidligere prosjektnavn: Torsåsen. Infrastruktur for 61 boliger.
Utvidelse av kirkegård i Arendal
Detaljreguleringsplan er vedtatt. Kirkegård utvides ved behov.
Ombygging av barnehage til omsorgsboliger i Arendal
Tiltak som skal utføres er: Endre halve bygget fra barnehage til omsorgsbolig. Innvendig ombygging. Utskiftning av enkelte vinduer og dører i fasade. Mindre tilbygg og frittstående bod. 20 m2 nytt areal samt noen utvendige bygg som boder etc. på samlet areal ca. 100 m2. Bakgrunn I dag fungerer Fagerheim som et bo- og avlastningshjem for barn og unge med sammensatte funksjonshemminger, - deriblant multifunksjonshemmede. I deler av bygningen har det tidligere vært en barnehage. Barnehagen ble fraflyttet i 2014 og har siden stått ubenyttet. Arendal bystyre har vedtatt å utvide og oppgradere eksisterende lokaler på Fagerheim slik at hele bygget kan tas i bruk til avlastningshjem. Det er ønskelig å bruke barnehagens tidligere arealer til utvidelse av fellesrom, 2 avlastningsrom og 2 barneboliger.
Kjøp av 4 stk modulboliger til bostedsløse i Arendal
Grunnarbeid, fremføring VA og EL samt betong/murarbeid gjøres av oppdragsgiver. Boligene skal leveres ferdige for tilkobling av VA + EL fra grunnen, samt ha selvbærende bjelkelag ferdig isolert til nedsetting på mur/støtter.
Sanering av va-ledning i Arendal
Prosjektet er utsatt inntil videre. 340m sanering av vann og avløpsanlegg, 300m ny trase sjøledning.
Områderegulering for Saltrød bydelssenter i Arendal
Gnr/bnr: 43/27, 43/34, 43/79, 43/79-1, 43/79-2, 43/90, 43/91, 44/11, 44/412, 44/229, 44/39, 44/40, 44/43, 44/51, 44/58, 44/92, 44/112, 44/144, 44/160, 44/175, 44/402, 44/625, 44/516 og 600/4.
Rammeavtale for konsulenttjenester for ombygg av kirke i Norge
For kontrakten gjelder opsjon for kjøper til å forlenge kontrakten for inntil ytterligere 1+1 år.
Optimaliserte løsninger for planstilte kryss på motorveger i Norge
Arbeidet skal bidra til at slike kryss ivaretar høy trafikksikkerhet, lav miljøkonsekvens og god funksjonalitet.
Risikoanalyser på veg med hensyn til naturfare og kost-nyttevurderinger
Vurdering av muligheter for videre implementering av FoU-prosjektene ROADAPT (Roads og Today Adapted for Tomorrow, CEDR 2012 Call) og DETECTOR (Decision-support tools for embedding climate change thonking on road, CEDR Call 2015).

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.

Derfor får du uten kostnad og forbindelse velge blant følgende tilbud: