Byggenorges Forretningskilde!

Våre informasjonsskilder til bygge og anleggsprosjekter

Alle aktuelle byggeprosjekter i Vestby

Nybygg av lager og logistikkbygg i Vestby
Tomten kan utvikles med nærmere 100.000 kvm næringseiendom.
Etablering av infrastruktur for boliger og næring i Vestby
Kommunale og private eiendommer. Gatebruksplan; C.F. Møller Norge AS. Parallelloppdrag; Hjellnes Consult AS, Pir II AS och Everyday Studio (DK).
Nybygg av boliger i Vestby, trinn 1
Gnr/bnr 9/395, 3/994.
Nybygg av boliger, forretning, kontor mm. i Vestby
Omfatter Sentrumsveien 1 og Kroerveien 1 (Thorvaldesengården).
Nybygg av leiligheter på Ørajordet i Vestby
Ferdigstillelse tentativt Q2 2021.
Nybygg av avfallsanlegg i Vestby kommune
Husholdningsavfall fra ca. 350 boliger og noe næringsavfall fra blant annet Vestby rådhus. Kontrakten skal omfatte et komplett stasjonært avfallssuganlegg (AFS-anlegg) for Vestby Sentrumskvartalet med tilhørende nedkast, nedkastsjakter, ventiler, AFS-ledninger, styringssystem og containere.
Utbedring av vei i Vestby sentrum, del 2
Strekningen er om lag 167 m, og etableres delvis i dagens trase og delvis i ny trase med teknisk infrastruktur. Prosjektet omfatter også gang- og sykkelveier, kryss, og lokalvei.
Etablering av midlertidig gang- og sykkelbru over Østfoldbanen i Vestby kommune
Arbeidene omfatter bygging av fundamenter for midlertidig bru for myke trafikanter over Østfoldbanen, mellom Vestby stasjon og Sentrumsbrua. Det er behov for midlertidig gangbru fordi dagens Sentrumsbru skal rives og det skal bygges ny bru på samme sted.
Trafikksikringstiltak i Vestby kommune
Uregulert. Byggestart er ikke fastsatt. 0,3 km.Trygging av skoleveger. Investeringsstrategi for gang- og sykkelveger i Akershus.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.

Derfor får du uten kostnad og forbindelse velge blant følgende tilbud: