Byggenorges Forretningskilde!

Våre informasjonsskilder til bygge og anleggsprosjekter

Alle aktuelle byggeprosjekter i Vestby

Nybygg av lager og logistikkbygg i Vestby
Tomten kan utvikles med nærmere 100.000 kvm næringseiendom.
Nybygg av lager i Vestby
Cirka 40 000-50 000 kvm.
Nybygg av boliger i Vestby, trinn 1
Gnr/bnr 9/395, 3/994.
Nybygg av boliger, forretning, kontor mm. i Vestby
Omfatter Sentrumsveien 1 og Kroerveien 1 (Thorvaldesengården).
Nybygg av flerbrukshall på Grevlingen i Son
Bygging av en ny flerbrukshall på Grevlingen i Son. Hallen skal tilknyttes eksisterende idrettshall.
Driftskontrakt 0203 i distrikt Follo 2019-22, Vestby
Vestby, Ski, Oppegård, Nesodden, Frogn, Enebakk og Ås.
Nybygg av avfallsanlegg i Vestby kommune
Husholdningsavfall fra ca. 350 boliger og noe næringsavfall fra blant annet Vestby rådhus. Kontrakten skal omfatte et komplett stasjonært avfallssuganlegg (AFS-anlegg) for Vestby Sentrumskvartalet med tilhørende nedkast, nedkastsjakter, ventiler, AFS-ledninger, styringssystem og containere.
Trafikksikringstiltak i Vestby kommune
Uregulert. Byggestart er ikke fastsatt. 0,3 km.Trygging av skoleveger. Investeringsstrategi for gang- og sykkelveger i Akershus.
Nytt fortau og kryssutbedring på Fylkesveg 2 i Vestby kommune
0,3 km. Trygging av skoleveger. Investeringsstrategi for gang- og sykkelveger i Akershus.
0210 Tunnelkontrakt Akershus 2019-2024
52,949 km veg totalt. 42,511 km tunnel totalt. Byggherren har opsjon på å forlenge kontrakten med 12 måneder, fra 2024-09-01 til 2025-08-31.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.

Derfor får du uten kostnad og forbindelse velge blant følgende tilbud: