Byggenorges Forretningskilde!

Våre informasjonsskilder til bygge og anleggsprosjekter

Alle aktuelle byggeprosjekter i Ski

Nybygg av kontor og forretningsbygg i Ski
Tidlig prosjekt. Avhenger av Follobanen mellom Oslo-Ski. Tomten er ikke regulert. Antatt start og kostnad.
Nybygg av leiligheter på Solberg i Ås kommune
Totalt 240 leiligheter fordelt på 7 bygg.
Nytt signalsystem for øvl, Ski-Kornsjø
ERTMS/ETCS - European Rail Traffic Management System/European Train Control System.
Nybygg av leiligheter i Ski
Utbygging på 120-160 boliger. Samarbeidsprosjekt. Kirkeveien Utbyggingsselskap AS eies til 50% av Selvaag Bolig og 50% av AF Gruppen.
Nybygg av barneskole i Ski tettsted
Fire-parallell barneskole. Passivhus.
Nybygg av videregående skole sentralt i Ski
Intill 1100 stk elevplasser. Ferdigstillelse i 2023.
Nybygg av boliger, barnehage m.m i Ski
Gnr/bnr: 137/625, 137/626 mfl.
Nybygg av flerbolighus ved Parkveien i Ski
70-80 stk leiligheter. Parkveien 2C og 4.
Nybygg av blokk, servicebolig for eldre mm i Ski
Ca. 175 daa. Gnr/bnr 141/1 og 2
Ny-og ombygg av leiligheter og næring i Ski sentrum
Eksisterende bebyggelse forutsettes opprettholdt og ombygget. Ca 50 stk leiligheter. 2-7 etasjer. Del av Parkaksen 2-6 , Kirkeveien 3 og Jernbaneveien 2.
Nybygg av flerbolighus og næringslokaler i Ski
Riving av gamle ØB-huset. Bygging av to boligblokk med tilsammen 55-60 stk leiligheter i seks etasjer. Innflytting våren 2018. Fasade ut mot Idrettsveien får små næringslokaler.
Nybygg av blokkbebyggelse og småhus ved Langhus Gård i Ski trinn 1
Vest for Langhus stasjon.Totalt utgjør dette ca 82 daa. Her planlegges det et nytt og moderne boligområde hovdesaklig med småhus og noe blokkbebyggelse nærmest stasjonen, ca 300 enheter. Gnr/bnr 122/1, 3, 18, 32, 38, 122, 142 og 145/9
Nybygg av leiligheter og rekkehus i Ski
Totalt ca 54 daa. 5 rekkehus i 2 etasjer + 1 underetasje, 48 leiligheter i 4-5 etasjer + 1 underetasje.
Nybygg av leiligheter ved Drømtorp i Ski, trinn 1
Totalt 150 boenheter i alle trinn sammen.
Nybygg av leiligheter ved Drømtorp i Ski, trinn 3
Totalt 150 boenheter i alle trinn sammen.
Nybygg av rekkehus ved Drømtorp i Ski, trinn 2
Totalt 150 boenheter i alle trinn sammen.
Nybygg av leiligheter i Ski
Totalt ca 54 daa.
Trafikksikringstiltak i Ski kommune
Uregulert. Uklart angående byggestart. 3 km.
Trafikksikringstiltak i Ski kommune
Uregulert. Byggestart er ikke fastsatt. 2,8 km.
Trafikksikringstiltak i Ski kommune
Uregulert. Byggestart er ikke fastsatt.
Nybygg av pumpestasjoner og boring i Vevelstad
Prosjektet innefatter lang boring.
Driftskontrakt 0203 i distrikt Follo 2019-22, Ski
Vestby, Ski, Oppegård, Nesodden, Frogn, Enebakk og Ås.
Trafikksikringstiltak på Fylkesveg 31 Bru-Fjellveien i Ski kommune
Trygging av skoleveger. Investeringsstrategi for gang- og sykkelveger i Akershus
Trafikksikringstiltak på Fylkesveg 30 Kjeppestadveien i Ski
Trygging av skoleveger. Investeringsstrategi for gang- og sykkelveger i Akershus.
Trafikksikringstiltak i Ski kommune
Uregulert. Uklart angående byggestart. 1,4 km.
Nybygg av va-ledninger og pumpestasjoner i Ski
Mellom Skotbu-Langli-Kråkstad.
Trafikksikringstiltak på Fylkesveg 31 Oppegårdsveien i Ski kommune
Søndre Dal gård/Vestre dals vei-Haugland Gård/Oppegårdveien. 0,7 km. Byggestart er ikke fastsatt.
Trafikksikringstiltak i Ski kommune
Uregulert. Uklart angående byggestart. 0,6 km.
Nye VA-ledninger på Langhus
Bygges i samband med ny svømmehall.
Rehabilitering og sanering av va-ledninger i Ski
Bygges etter Blåsveibekken III og II.
Rehabilitering og sanering av VA-ledninger i Ski
Blåveisbekken II er ledninger mellom Lysneveien-Nybrottveien.
0210 Tunnelkontrakt Akershus 2019-2024
52,949 km veg totalt. 42,511 km tunnel totalt. Byggherren har opsjon på å forlenge kontrakten med 12 måneder, fra 2024-09-01 til 2025-08-31.
Utvikling av av industriområde i Ski
Arbeid med kommunedelplan pågår. Uviss byggestart.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.

Derfor får du uten kostnad og forbindelse velge blant følgende tilbud: