Byggenorges Forretningskilde!

Våre informasjonsskilder til bygge og anleggsprosjekter

Alle aktuelle byggeprosjekter i Ski

Nybygg av flerbolighus ved Parkveien i Ski
70-80 stk leiligheter. Parkveien 2C og 4.
Nybygg av leiligheter på Solberg i Ås kommune
Totalt 240 leiligheter fordelt på 7 bygg.
Ny-og ombygg av leiligheter og næring i Ski sentrum
Eksisterende bebyggelse forutsettes opprettholdt og ombygget. Ca 50 stk leiligheter. 2-7 etasjer. Del av Parkaksen 2-6 , Kirkeveien 3 og Jernbaneveien 2.
Nybygg av flerbolighus og næringslokaler i Ski
Riving av gamle ØB-huset. Bygging av to boligblokk med tilsammen 55-60 stk leiligheter i seks etasjer. Innflytting våren 2018. Fasade ut mot Idrettsveien får små næringslokaler.
Utvidelse av skole på Finstad
Utvidelse til 4 parallell skole.
Nybygg av blokkbebyggelse og småhus ved Langhus Gård i Ski trinn 1
Vest for Langhus stasjon.Totalt utgjør dette ca 82 daa. Gnr/bnr 122/1, 3, 18, 32, 38, 122, 142 og 145/9
Nybygg av leiligheter ved Drømtorp i Ski, trinn 1
Totalt 150 boenheter i alle trinn sammen.
Nybygg av rekkehus i Ski
Totalt ca 54 daa.
Utvikling av av industriområde i Ski
Arbeid med kommunedelplan pågår. Uviss byggestart.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.

Derfor får du uten kostnad og forbindelse velge blant følgende tilbud: