Byggenorges Forretningskilde!

Våre informasjonsskilder til bygge og anleggsprosjekter

Alle aktuelle byggeprosjekter i Ski

Nybygg av videregående skole sentralt i Ski
Intill 1100 stk elevplasser. Ferdigstillelse i 2023.
Nybygg av leiligheter på Solberg i Ås kommune
Totalt 240 leiligheter fordelt på 7 bygg.
Nybygg av svømmehall på Langhus i Ski kommune
Gnr/bnr: 017/1, 107/248, 107/1148.
Nytt signalsystem for øvl, Ski-Kornsjø
ERTMS/ETCS - European Rail Traffic Management System/European Train Control System.
Nybygg av leiligheter i Ski
Utbygging på 120-160 boliger. Samarbeidsprosjekt. Kirkeveien Utbyggingsselskap AS eies til 50% av Selvaag Bolig og 50% av AF Gruppen.
Nybygg av leiligheter på Langhus i Ski kommune
Hører sammen med Langhus kultur- og idrettsbygg. Nordre Follo kommune vil overta kultur- og idrettsbygget etter ferdigstillelse.
Nybygg av kultur og idrettbygg på Langhus i Ski kommune
Nordre Follo kommune vil overta Kultur- og Idrettsbygget etter ferdigstillelse.
Nybygg av barneskole i Ski tettsted
Fire-parallell barneskole. Passivhus.
Nybygg av flerbolighus ved Parkveien i Ski
70-80 stk leiligheter. Parkveien 2C og 4.
Nybygg av flerbolighus og næringslokaler i Ski
Riving av gamle ØB-huset. Bygging av to boligblokk med tilsammen 55-60 stk leiligheter i seks etasjer. Innflytting våren 2018. Fasade ut mot Idrettsveien får små næringslokaler.
Ny-og ombygg av leiligheter og næring i Ski sentrum
Eksisterende bebyggelse forutsettes opprettholdt og ombygget. Ca 50 stk leiligheter. 2-7 etasjer. Del av Parkaksen 2-6 , Kirkeveien 3 og Jernbaneveien 2.
Nybygg av blokkbebyggelse og småhus ved Langhus Gård i Ski trinn 1
Vest for Langhus stasjon.Totalt utgjør dette ca 82 daa. Her planlegges det et nytt og moderne boligområde hovdesaklig med småhus og noe blokkbebyggelse nærmest stasjonen, ca 300 enheter. Gnr/bnr 122/1, 3, 18, 32, 38, 122, 142 og 145/9
Trafikksikringstiltak i Ski kommune
Uregulert. Uklart angående byggestart. 3 km.
Trafikksikringstiltak i Ski kommune
Uregulert. Byggestart er ikke fastsatt. 2,8 km.
Trafikksikringstiltak i Ski kommune
Uregulert. Byggestart er ikke fastsatt.
Driftskontrakt 0203 i distrikt Follo 2019-22, Ski
Vestby, Ski, Oppegård, Nesodden, Frogn, Enebakk og Ås.
Trafikksikringstiltak i Ski kommune
Uregulert. Uklart angående byggestart. 1,4 km.
Omlegging og nybygg av vei i Ski kommune
Ønsker 800m ny parsell og omlegging/utbedring av eksisterende vei.
Nye VA-ledninger på Langhus
Bygges i samband med ny svømmehall.
Rehabilitering og sanering av VA-ledninger i Ski
Blåveisbekken II er ledninger mellom Lysneveien-Nybrottveien.
0210 Tunnelkontrakt Akershus 2019-2024
52,949 km veg totalt. 42,511 km tunnel totalt. Byggherren har opsjon på å forlenge kontrakten med 12 måneder, fra 2024-09-01 til 2025-08-31.
Utvikling av av industriområde i Ski
Arbeid med kommunedelplan pågår. Uviss byggestart.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.

Derfor får du uten kostnad og forbindelse velge blant følgende tilbud: