Byggenorges Forretningskilde!

Våre informasjonsskilder til bygge og anleggsprosjekter

Alle aktuelle byggeprosjekter i Skedsmo

Nybygg av boliger og handel i Lillestrøm, trinn 1
Bebyggelsen ut mot gatene skal få syv etasjer pluss en tilbaketrukket etasje. Det planlegges også tre boligtårn på henholdsvis 15, 17 og 19 etasjer innerst i kvartalet. 350 boliger. BREEAM Very Good.
Nybygg av boliger, forretning mm i Skedsmo
Mest sannsynlig trinnvis utbygging. 2 etasjer næring 4-5 etasjer leiligheter.
Nybygg av ungdomsskole i Lillestrøm
Skedsmo kommune skal etablere en ny ungdomsskole i Lillestrøm. Skolen skal planlegges for 720 elever, men kun byggetrinn 1 for 630 elever skal utføres som en del av hovedkontrakten. Byggetrinn 2 for utvidelse fra 630 til 720 elever er en opsjon i kontrakten. Prosjektet består av ungdomsskole byggetrinn 1 og 2, idrettshall med spilleflater, tilhørende uteområde. Totalt anslås en areal på ca. 11 000 m2 BTA for skolen og idrettshallen. Total estimert kostnad: 425 mill. kr.
Nybygg av bevertning og kontor mm i Skedsmo
Samarbeidsprosjekt. Utbyggingselskap eies til 50% av Skedsmo Kommune og 50% av Lillestrøm Delta AS BTA: Mellom 12000 og 15000 kvm.
Nybygg av boliger på Skjetten i Skedsmo
33 daa. Gamle Maxbo-tomta.
Nybygg leiligheter ved Skedsmo
10000-11000 kvm BRA. Rekkefølgekrav opparbeidelse rundkjøring langs vei 120. Antatt byggestart og kostnad.
Nybygg av leiligheter i Skedsmo, trinn 1
Totalt 149 boliger fordelt på 11 000 kvm og 4 huskropper. Stillas: MB stillas AS
Nybygg av leiligheter i Skedsmo, trinn 2
Totalt 149 boliger fordelt på 11 000 kvm og 4 huskropper. Stillas: MB stillas AS
Nybygg av boliger i Skedsmo
Skanska/Boklok-prosjekt.
Ombygging av kulturhus i Skedsmo
Eventuelt bygge 500 m2 under bakken på baksiden av låven eller bygge om låven til kultursenter.
Nybygg av rekkehus på Kjeller, trinn 2
Totalt 68 boliger i trinn 1 og trinn 2.
Nybygg av dagligvarubutikk i Strømmen
Tiltakshaver: Strømsveien 139 AS.
Sanering av deponigassanlegg Skedsmo Kommune
Total kostnad for alle delprosjekt: 1,7 mrd NOK.
Rehabiltering og energiøkonomiske tiltak på videregående skole på Strømmen
*Utbedring av fasader og innvending tilpasning *Energiøkonomiske tiltak *Konvertering fra elektrisitet til vannbåren varme *Etterisolering av tak og vegger *Utskifting av vinduer *Ny planløsning i 2. og 3. etasje for elektrofag Kostnad utvendige arbeider: ca. 18 mill.
Rehabilitering av vannbehandlingsanlegg i Skedsmo
Utvide den hydrauliske råvannskapasiteten inklusive forbehandling i vannbehandlingsanlegget i Hauglifjell. I den sammenheng er det også ønskelig å oppnå redundans på alle nivåer. Dette skal gjennomføres ved å etablere to parallelle selvstendige linjer gjennom hele behandlingsanlegget. Prosjektet er planlagt gjennomført i to utbyggingstrinn, hvor fase 2 vil være en opsjon.
Utvikling av Nesa industriområde i Lillestrøm
I Lillestrøm vurderes nye områder for byens ekspansjon. På industriområdet Nesa er spørmålet hvordan hvordan gjenværende og ny produksjon fortsatt kan være en del av fremtiden, samlokalisert med nye boliger, offentlige funksjoner og elvelandskapet.
Fornyelse av vannledning i Skedsmo kommune
NO-Dig. Lengde ca. 580 m. Inklusive supplerende kumarbeider og arbeider med tilkoblinger, herunder også grave- og veiarbeider.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.

Derfor får du uten kostnad og forbindelse velge blant følgende tilbud: