Byggenorges Forretningskilde!

Våre informasjonsskilder til bygge og anleggsprosjekter

Alle aktuelle byggeprosjekter i Sørum

Nybygg av industri-, lager-og kontor i Sørum
Totalt 20000 m2 BTA. Ca 409,5 daa. Ny forbindelse til fv. 171.
Nybygg av leiligheter i Sørumsand, trinn 1
Felles parkeringskjeller for 240 biler bygges i trinn 1.
Nybygg av brannstasjon i Sørum
Heltids brannstasjon for Sørum og Fet kommune.
Nybygg av boligblokker og forretningsbygg på Sørum, trinn 2
Totalt 95 leiligheter med parkeringskjeller. 6 etasjer. 3 huskropper.
Nybygg av boligområde på Sørum
3 seksmannsboliger og 22 boliger i rekke.
Nybygg av boligområde på Sørum
Gnr/bnr: 124/1 mfl.
Utvikling av næringspark i Frogner, trinn 1
Ca. 55.000 m2 BTA totalt i trinn 1 og 2.
Nybygg av boligblokker og forretningsbygg på Sørum, trinn 1
Totalt 95 leiligheter med parkeringskjeller. 6 etasjer. 3 huskropper.
Nybygg av eneboliger i Sørum
Regulert. Private utbyggere. Antatt start og kostnad.
Nybygg av eneboliger i Sørum
Ikke regulert. Private utbyggere. Byggestart og kostnad er ikke fastsatt.
Trafikksikringstiltak på Fylkesveg 253 Eidsvegen i Sørum kommune
870m. Trygging av skoleveger. Investeringsstrategi for gang- og sykkelveger i Akershus.
Nybygg av næringsområde i Lystad, trinn 2
Trinn 1 er bygging av brannstasjon på området.
Trafikksikringstiltak på Fylkesveg 171 Haldenvegen i Sørum kommune
0,5 km. ÅDT 5400. Trygging av skoleveger. Investeringsstrategi for gang- og sykkelveger i Akershus.
Trafikksikringstiltak i Sørum kommune
Uregulert. Byggestart er ikke fastsatt. 0,4 km. ÅDT 600. Trygging av skoleveger. Investeringsstrategi for gang- og sykkelveger i Akershus. Fylkesveg 175-Tronrudvegen/Slora bru.
Trafikksikringstiltak i Sørum kommune
Uregulert. Byggestart er ikke fastsatt. 0,3 km. ÅDT 1800. Trygging av skoleveger. Investeringsstrategi for gang- og sykkelveger i Akershus.
Trafikksikringstiltak på Fylkesveg 258 Gamle Rovenveg i Sørum kommune
1,8 km. ÅDT 300. Trygging av skoleveger. Investeringsstrategi for gang- og sykkelveger i Akershus. Fet kommunegrense-Sørumsandvegen/Rovenvegen.
Trafikksikringstiltak på Fylkesveg 171 Blakervegen i Sørum kommune
2,1 km. ÅDT 3300. Trygging av skoleveger. Investeringsstrategi for gang- og sykkelveger i Akershus. Monsrudveien-Haglundveien/Haglund Bru.
Ny park i Sørumsand
Parken skal bygges i to faser, fase to er opsjon. Areal fase 1: ca. 620 m2.
Trafikksikringstiltak på Fylkesveg 171 Blakervegen i Sørum kommune
Trygging av skoleveger. Investeringsstrategi for gang- og sykkelveger i Akershus.
Trafikksikringstiltak på Fylkesveg 173 Borgenveien i Sørum kommune
Trygging av skoleveger. Investeringsstrategi for gang- og sykkelveger i Akershus.
Trafikksikringstiltak i Sørum kommune
Uregulert. Byggestart er ikke fastsatt. 0,5 km. ÅDT 4300. Trygging av skoleveger. Investeringsstrategi for gang- og sykkelveger i Akershus. Fet kommunegrense-Gamle Rovenveg.
Trafikksikringstiltak i Sørum kommune
Uregulert. Byggestart er ikke fastsatt. 0,5 km. ÅDT 8000. Trygging av skoleveger. Investeringsstrategi for gang- og sykkelveger i Akershus.
Trafikksikringstiltak i Sørum kommune
Uregulert. Byggestart er ikke fastsatt. 0,7 km. ÅDT 3300. Trygging av skoleveger. Investeringsstrategi for gang- og sykkelveger i Akershus. Framtidig lokalisering Bjørkemoen massedeponi-Ullensaker kommunegrense.
Trafikksikringstiltak i Sørum kommune
Uregulert. Byggestart er ikke fastsatt. 0,7 km. ÅDT 7000. Trygging av skoleveger. Investeringsstrategi for gang- og sykkelveger i Akershus.
Trafikksikringstiltak i Sørum kommune
Uregulert. Byggestart er ikke fastsatt. 0,8 km. ÅDT 2500. Trygging av skoleveger. Investeringsstrategi for gang- og sykkelveger i Akershus. Nye Rånfoss bru-Nes kommunegrense.
Trafikksikringstiltak i Sørum kommune
Uregulert. Byggestart er ikke fastsatt. 0,8 km. ÅDT 2500. Trygging av skoleveger. Investeringsstrategi for gang- og sykkelveger i Akershus. Nye Rånfoss bru-Fosserudkryss.
Trafikksikringstiltak i Sørum kommune
Uregulert. Byggestart er ikke fastsatt. 0,8 km. ÅDT 400. Trygging av skoleveger. Investeringsstrategi for gang- og sykkelveger i Akershus. Aurskog-Høland kommunegrense-Blakervegen.
Trafikksikringstiltak i Sørum kommune
Uregulert. Byggestart er ikke fastsatt. 1,4 km. ÅDT 800. Trygging av skoleveger. Investeringsstrategi for gang- og sykkelveger i Akershus.
Trafikksikringstiltak i Sørum kommune
Uregulert. Byggestart er ikke fastsatt. 3 km. ÅDT 800. Trygging av skoleveger. Investeringsstrategi for gang- og sykkelveger i Akershus.
Trafikksikringstiltak i Sørum kommune
Uregulert. Byggestart er ikke fastsatt. 3,1 km. ÅDT 300. Trygging av skoleveger. Investeringsstrategi for gang- og sykkelveger i Akershus. Esval avfallsdeponi-Gjerdrum kommunegrense.
Trafikksikringstiltak i Sørum kommune
Uregulert. Byggestart er ikke fastsatt. 4,2 km. ÅDT 600. Trygging av skoleveger. Investeringsstrategi for gang- og sykkelveger i Akershus. Tronrudvegen/Slora bru-Haugetun skole.
Trafikksikringstiltak i Sørum kommune
Uregulert. Byggestart er ikke fastsatt. 4,5 km. ÅDT 600. Trygging av skoleveger. Investeringsstrategi for gang- og sykkelveger i Akershus.
Trafikksikringstiltak i Sørum kommune
Uregulert. Byggestart er ikke fastsatt. 6,2 km. ÅDT 400-650. Trygging av skoleveger. Investeringsstrategi for gang- og sykkelveger i Akershus.
Trafikksikringstiltak i Sørum kommune
Uregulert. Byggestart er ikke fastsatt. 6,7 km. ÅDT 300. Trygging av skoleveger. Investeringsstrategi for gang- og sykkelveger i Akershus. Aasgaardvegen/Hellesjøvegen.
Trafikksikringstiltak i Sørum kommune
Uregulert. Byggestart er ikke fastsatt. 7,7 km. ÅDT 5200-5900. Trygging av skoleveger. Investeringsstrategi for gang- og sykkelveger i Akershus. Fet kommunegrense-Aurskog-Høland kommunegrense.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.

Derfor får du uten kostnad og forbindelse velge blant følgende tilbud: