Byggenorges Forretningskilde!

Våre informasjonsskilder til bygge og anleggsprosjekter

Alle aktuelle byggeprosjekter i Nittedal

Nybygg av leiligheter i Nittedal, trinn 1
Planlagt byggehøyde 3-6 etasjer. 14/2, 14/1256, 14/1257, 14/1258, 14/1261, 14/1262, 14/1266, 14/1308, 14/646 og 214/47
Nybygg av boligområde i Rotnes, trinn 1
Totalt 250 enheter på området.
Nybygg av forretningsbygg i Nittedal
Gnr/bnr: 14/9, 280, 287, 321, 1056 mfl.
Nybygg av gang og sykkelvei i Nittedal
Planlagt prosjekt. Uklart angående videre fremdrift. Ca 1800 m. Antatt start og kostnad.
Nybygg av gang og sykkelvei og fortau i Nittedal
Planlagt prosjekt. Uklart angående videre fremdrift. Ca 1800 m. Antatt start og kostnad.
Trafikksikringstiltak i Nittedal kommune
Uregulert. Byggestart er ikke fastsatt. 0,3 km. Trygging av skoleveger. Investeringsstrategi for gang- og sykkelveger i Akershus. ÅDT 600.
Trafikksikringstiltak i Nittedal kommune
Uregulert. Byggestart er ikke fastsatt. 0,1 km. Trygging av skoleveger. Investeringsstrategi for gang- og sykkelveger i Akershus. ÅDT 3000.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.

Derfor får du uten kostnad og forbindelse velge blant følgende tilbud: