Byggenorges Forretningskilde!

Våre informasjonsskilder til bygge og anleggsprosjekter

Alle aktuelle byggeprosjekter i Nittedal

Nybygg av boligområde i Rotnes, trinn 1
Totalt 250 enheter på området.
Nybygg av forretningsbygg i Nittedal
Gnr/bnr: 14/9, 280, 287, 321, 1056 mfl.
Nybygg av gang og sykkelvei i Nittedal
Planlagt prosjekt. Uklart angående videre fremdrift. Ca 1800 m. Antatt start og kostnad.
Nybygg av gang og sykkelvei og fortau i Nittedal
Planlagt prosjekt. Uklart angående videre fremdrift. Ca 1800 m. Antatt start og kostnad.
Trafikksikringstiltak i Nittedal kommune
Uregulert. Byggestart er ikke fastsatt. 0,3 km. Trygging av skoleveger. Investeringsstrategi for gang- og sykkelveger i Akershus. ÅDT 600.
0210 Tunnelkontrakt Akershus 2019-2024
52,949 km veg totalt. 42,511 km tunnel totalt. Byggherren har opsjon på å forlenge kontrakten med 12 måneder, fra 2024-09-01 til 2025-08-31.
Trafikksikringstiltak i Nittedal kommune
Uregulert. Byggestart er ikke fastsatt. 0,1 km. Trygging av skoleveger. Investeringsstrategi for gang- og sykkelveger i Akershus. ÅDT 3000.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.

Derfor får du uten kostnad og forbindelse velge blant følgende tilbud: