Byggenorges Forretningskilde!

Våre informasjonsskilder til bygge og anleggsprosjekter

Alle aktuelle byggeprosjekter i Nesodden

Nybygg av boliger på Sagstubben i Nesodden
Adkomstvei fra Myklerudveien både fra Sagstubben og Nygårdsveien. Planlagt for 72 boenheter. Gnr/bnr 23/40 og 23/26
Nybygg av boliger i Nesodden
Ca 30 små boenheter.
Nybygg av rekkehus og terrassehus i Nesodden
Felt A; 25 rekkehus i 2 etasjer, 3100 m2. Felt B; 4 leiligheter i ett plan. 380 m2 Felt C; riving av eksisterende enebolig og nybygg av 4 leiligheter over 2 plan. 520 m2.
Nybygg av rekkehus i Nesodden
Totalt ca. 320-400 st leiligheter på området.
Etablering av overføringsledning i sjø på Alværn i Akershus
Totalt vil det legges to ledningsstrekk. 1. Spillvannsledning fra Buhrestua RA til Alværn pst med en lengde på ca. 8,5 km. 2. Spillvannsledning fra Alværn pst til VEAS med en lengde ca. 7,5 km. Ilandføring både inn og ut fra Alværn vil foregå via fjellboring, totalt ca. 200 meter. På Alværn vil det etableres en kabelgrøft fra dagens pumpestasjon og ned til bryggeområdet hvor det skal etableres et servicebygg for plugglading. Bygget får kjeller i betong, og overbygg i tre. Bygget er ca. 15 m2.
Driftskontrakt 0203 i distrikt Follo 2019-22, Nesodden
Vestby, Ski, Oppegård, Nesodden, Frogn, Enebakk og Ås.
Trafikksikringstiltak på Fylkesveg 157 Bleksliveien i Nesodden kommune
Uregulert. Byggestart er ikke fastsatt. 2,7 km. Trygging av skoleveger. Investeringsstrategi for gang- og sykkelveger i Akershus.
Rehabilitering av omsorgsboliger i Nesodden
Det er behov en brannteknisk oppgradering, nytt ventilasjons- og rørsystem og bedre isolasjon for at bygget skal tilfredsstille dagens krav til standard.
Trafikksikringstiltak på Fylkesveg 105 Kirkeveien i Nesodden kommune
Byggestart er ikke fastsatt. 1,4 km. Trygging av skoleveger. Investeringsstrategi for gang- og sykkelveger i Akershus.
Nybygg av omsorgsboliger for demente i Nesodden kommune
Tidlig prosjekt under utredning. Omfang, lokalisering og byggestart er ikke fastsatt.
Trafikksikringstiltak på Fylkesveg 105 Fjellveien i Nesodden kommune
0,8 km. Trygging av skoleveger. Investeringsstrategi for gang- og sykkelveger i Akershus.
Ombygg av barneskole på Fagerstrand
Fra skolebehovsplan 2015-2025.
Trafikksikringstiltak på Fylkesveg 157 Kløftaveien i Nesodden kommune
0,6 km. Trygging av skoleveger. Investeringsstrategi for gang- og sykkelveger i §Akershus.
Trafikksikringstiltak i Nesodden kommune
Uregulert. Byggestart er ikke fastsatt. 0,3 km. Trygging av skoleveger. Investeringsstrategi for gang- og sykkelveger i Akershus.
Trafikksikringstiltak på Fylkesveg 108 Alvernveien i Nesodden kommune
0,2 km. Trygging av skoleveger. Investeringsstrategi for gang- og sykkelveger i Akershus.
Rådgivertjenester for bibliotek i Nesodden
Nesodden kommunen har til hensikt å anskaffe en mulighetsstudie om fornyings- og utviklingsmuligheter for Tangenten, med særlig fokus på hva som skal til for at Nesodden bibliotek gjenvinner plassen som et foregangsbibliotek.
Utskifting av veilys i Nesodden
Felles konkurranse for Hellvikskogvei og Alværnveien.
Utskifting av veilys på Fv 107 i Nesodden
Felles konkurranse for Hellvikskogvei og Alværnveien.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.

Derfor får du uten kostnad og forbindelse velge blant følgende tilbud: