Byggenorges Forretningskilde!

Våre informasjonsskilder til bygge og anleggsprosjekter

Alle aktuelle byggeprosjekter i Nannestad

Nybygg av boliger og nærsenter på Bjørkeåsen i Nannestad, trinn 2 mfl.
Totalt 1200 boliger på feltet. 530 mål. Konsentrert småhusbebyggelse. Nord for Prestmosen.
Nybygg av flerbolighus, rekkehus mm i Nannestad
Boliger for yngre etablerere, barnefamilier og 50+. Barnehage, sentrumsforemål og grønnstruktur planlegges. Gnr/bnr: 26/1, 2 og 47/3.
Nybygg av boliger i Nannestad sentrum
Totalt ca 600 boliger på området.
Opparbeidelse av infrastruktur for boliger i Nannestad, trinn 2 mfl.
Totalt 1200 boliger på feltet. 530 mål. Konsentrert småhusbebyggelse. Nord for Prestmosen.
Trafikksikringstiltak på Fylkesveg 527 Åsvegen i Nannestad
På reservelisten over prioriteringer på skoleveger. Delvis regulert. 2,7 km. Eltonåsen-Ramstadåsen/Knevelsrud.
Nybygg av boliger i Nannestad, trinn 2
Totalt ca 220-340 stk boenheter på Eltonåsen B25.
Nybygg av barnehage i Nannestad
Gnr/bnr: 26/1, 2 og 47/3.
Etablering av infrastruktur for boliger på Engelsrudhagen øst i Nannestad
Infrastruktur for ca. 250 boliger. Gnr/bnr: 26/1, 47/14 og 47/91.
Ny gang- og sykkelveg på Fylkesveg 120 Mauravegen i Nannestad
600 m. Trygging av skoleveger i Akershus.
Trafikksikringstiltak på Fylkesveg 527 Austaddalsvegen i Nannestad kommune
Trygging av skoleveger. Investeringsstrategi for gang- og sykkelveger i Akershus.
Opparbeidelse av infrastruktur for næringsområde i Nannestad
Ca 110-130 mål total på næringsparken.
Trafikksikringstiltak på Fylkesveg 527 Nannestadvegen i Nannestad kommune
Trygging av skoleveger. Investeringsstrategi for gang- og sykkelveger i Akershus.
Trafikksikringstiltak på Fylkesveg 527 Åsvegen i Nannestad kommune
Trygging av skoleveger. Investeringsstrategi for gang- og sykkelveger i Akershus.
Trafikksikringstiltak i Nannestad kommune
Uregulert. Byggestart er ikke fastsatt. 0,3 km. Trygging av skoleveger. Investeringsstrategi for gang- og sykkelveger i Akershus.
Utbygging av bredbånd i Nannestad kommune
Fellesutlysning for: Rustadmoen vest, Bjørke, Engervegen - Ukkestad - Øya og Hagamoen - Korslund - Grani. Feltmålinger utført av Dekningsspesialisten AS.
0210 Tunnelkontrakt Akershus 2019-2024
52,949 km veg totalt. 42,511 km tunnel totalt. Byggherren har opsjon på å forlenge kontrakten med 12 måneder, fra 2024-09-01 til 2025-08-31.
Etablering av pumpestasjon i Nannestad kommune
Det skal etableres ny pumpestasjon i Maura Sentrum i Nannestad kommune for å utbedre avløpsproblemer. Stasjonen skal dimensjoneres for 4000 PE.
Utbygging av bredbånd i Nannestad kommune
Feltmålinger utført av Dekningsspesialisten AS.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.

Derfor får du uten kostnad og forbindelse velge blant følgende tilbud: