Byggenorges Forretningskilde!

Våre informasjonsskilder til bygge og anleggsprosjekter

Alle aktuelle byggeprosjekter i Lørenskog

Nybygg av hotell i Lørenskog
Nytt ski-in/ski-out-hotell.
Riving av lagerbygning og nybygg av boliger på Skårer Syd i Lørenskog
Totalt ca 400 stk boliger i 4-7 etasjer. 4 byggetrinn. 20.000 m2 tomt.
Nybygg av barnehage i Lørenskog
BREEAM-NOR: Very Good.
Nybygg av vei mellom fv. 353 og fv. 354 I Lørenskog kommune
Formålet med anskaffelsen er å etablere første del (etappe 1) av vegtiltaket Garchinggata mellom fylkesvei 353 Skårersletta og fylkesvei 354 Nordliveien, som ledd i utbygging av området «Skårer Vest» i Lørenskog kommune i Akershus.
Trafikksikringstiltak i Lørenskog kommune
Fylkesveg 353 ved Finstadjordet. Uregulert. Byggestart er ikke fastsatt. 0,3 km. Trygging av skoleveger. Investeringsstrategi for gang- og sykkelveger i Akershus.
Trafikksikringstiltak i Lørenskog kommune
Uregulert. Byggestart er ikke fastsatt. 0,2 km. Trygging av skoleveger. Investeringsstrategi for gang- og sykkelveger i Akershus.
Nytt idrettsanlegg i Lørenskog
Byggetips. Tidlig usikkert prosjekt. Uklart angående fremdrift og omfang. Antatt start og kostnad.
Nytt idrettsanlegg i Lørenskog
Byggetips. Tidlig usikkert prosjekt. Uklart angående videre fremdrift. Antatt start og kostnad.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.

Derfor får du uten kostnad og forbindelse velge blant følgende tilbud: