Byggenorges Forretningskilde!

Våre informasjonsskilder til bygge og anleggsprosjekter

Alle aktuelle byggeprosjekter i Lørenskog

Nybygg av hotell i Lørenskog
Nytt ski-in/ski-out-hotell.
Utvidelse av skole i Lørenskog
Utbygging fra 2 til 4 paralleller. Planlagt ferdigstilt til skolestart 2025.
Riving av lagerbygning og nybygg av boliger på Skårer Syd i Lørenskog
Totalt ca 400 stk boliger i 4-7 etasjer. 4 byggetrinn. 20.000 m2 tomt.
Nybygg av barnehage i Lørenskog
BREEAM-NOR: Very Good.
Nybygg av vei mellom fv. 353 og fv. 354 I Lørenskog kommune
Formålet med anskaffelsen er å etablere første del (etappe 1) av vegtiltaket Garchinggata mellom fylkesvei 353 Skårersletta og fylkesvei 354 Nordliveien, som ledd i utbygging av området «Skårer Vest» i Lørenskog kommune i Akershus.
Trafikksikringstiltak på Fylkesveg 353 i Lørenskog kommmune
3,4 km. Trygging av skoleveger. Investeringsstrategi for gang- og sykkelveger i Akershus.
Nybygg av rekkehusi Lørenskog, trinn 4
Totalt 63 boliger på feltet.
Trafikksikringstiltak i Lørenskog kommune
Fylkesveg 353 ved Finstadjordet. Uregulert. Byggestart er ikke fastsatt. 0,3 km. Trygging av skoleveger. Investeringsstrategi for gang- og sykkelveger i Akershus.
Trafikksikringstiltak i Lørenskog kommune
Uregulert. Byggestart er ikke fastsatt. 0,2 km. Trygging av skoleveger. Investeringsstrategi for gang- og sykkelveger i Akershus.
Oppgradering av holdeplasser i Romerike i Akershus
Sommeren 2019 stater Ruter opp med nytt rutetilbud på Romerike. I det nye tilbudet legges det opp til at enkelte bussruter skal kjøres med 19 meters leddbusser. Dette gjelder følgende ruter: Linje 100 Kjeller – Oslo bussterminal. Linje 110 Lillestrøm – Oslo bussterminal. Linje 300 Blystadlia – Oslo bussterminal. Dagens holdeplasser ikke er dimensjonert for leddbuss, og arbeidene omfatter tilpasninger, utvidelse og ombygging av eksisterende holdeplasser.
Nytt idrettsanlegg i Lørenskog
Byggetips. Tidlig usikkert prosjekt. Uklart angående fremdrift og omfang. Antatt start og kostnad.
Nytt idrettsanlegg i Lørenskog
Byggetips. Tidlig usikkert prosjekt. Uklart angående videre fremdrift. Antatt start og kostnad.
0210 Tunnelkontrakt Akershus 2019-2024
52,949 km veg totalt. 42,511 km tunnel totalt. Byggherren har opsjon på å forlenge kontrakten med 12 måneder, fra 2024-09-01 til 2025-08-31.
Trafikksikringstiltak på Fylkesveg 353 i Lørenskog kommmune
Trygging av skoleveger. Investeringsstrategi for gang- og sykkelveger i Akershus.
Trafikksikringstiltak på Fylkesveg 355 i Lørenskog kommune
Trygging av skoleveger. Investeringsstrategi for gang- og sykkelveger i Akershus.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.

Derfor får du uten kostnad og forbindelse velge blant følgende tilbud: