Byggenorges Forretningskilde!

Våre informasjonsskilder til bygge og anleggsprosjekter

Alle aktuelle byggeprosjekter i Frogn

Nybygg av boliger på Kolstad i Frogn
Ca. 235 dekar. Planlegger for 700 boliger.
Nybygg av omsorgsboliger for eldre i Frogn
Gnr/bnr 16/19, 16/21, 16/22, 16/34, 16/37, 16/55, 16/115, 16/116, 16/165, 16/166, 6/169, 16/170, 16/171, 16/220, 16/221, 66/80 og 88/1.
Nybygg av rekkehus, kjedet eneboliger og eneboliger i Drøbak
50 stk boliger fordelt på rekkehus, kjedet eneboliger og eneboliger.
Nybygg av leiligheter og omsorgsboliger i Frogn
24 leiligheter og 10 omsorgboliger.
Nybygg av leiligheter og garasjekjeller i Drøbak
Prosjektet består av 4 stk "småblokker" i tre, med 6 stk leiligheter i hver, dvs tilsammen 24 leiligheter.
Nybygg av leilighetsbygg ved gamle Drøbak
4 leiligheter på 60-70 kvm. 6 leiligheter på 120-130 kvm. Gnr/bnr 72/8, 45, 65
Driftskontrakt 0203 i distrikt Follo 2019-22, Frogn
Vestby, Ski, Oppegård, Nesodden, Frogn, Enebakk og Ås.
Nybygg av høydebasseng på Kolstad i Frogn
Behov for høydebasseng for boligutbygging på Kolstad.
0210 Tunnelkontrakt Akershus 2019-2024
52,949 km veg totalt. 42,511 km tunnel totalt. Byggherren har opsjon på å forlenge kontrakten med 12 måneder, fra 2024-09-01 til 2025-08-31.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.

Derfor får du uten kostnad og forbindelse velge blant følgende tilbud: