Byggenorges Forretningskilde!

Våre informasjonsskilder til bygge og anleggsprosjekter

Alle aktuelle byggeprosjekter i Frogn

Nybygg av rekkehus, kjedet eneboliger og eneboliger i Drøbak
50 stk boliger fordelt på rekkehus, kjedet eneboliger og eneboliger.
Nybygg av boliger i Frogn kommune
Gnr/bnr: 71/17, 169, 244, 245, 247.
Nybygg av vei Fv 152 Måna/Ottarsrud-Gislerud
Ny hovedadkomst til Drøbak fra Oslofjordforbindelsen. Ca. 930 m. Riving av hus. I Akershus fylkeskommunes Samferdselsplan for Akershus 2015-18 har prosjektet fått penger til byggeplanlegging i 2016 og bygging fra 2017 og utover.
Nybygg av leiligheter og garasjekjeller i Drøbak
Prosjektet består av 4 stk "småblokker" i tre, med 6 stk leiligheter i hver, dvs tilsammen 24 leiligheter.
Nybygg av leilighetsbygg ved gamle Drøbak
4 leiligheter på 60-70 kvm. 6 leiligheter på 120-130 kvm. Gnr/bnr 72/8, 45, 65
Driftskontrakt 0203 i distrikt Follo 2019-22, Frogn
Vestby, Ski, Oppegård, Nesodden, Frogn, Enebakk og Ås.
Trafikksikringstiltak på Fylkesveg 156 Nesoddveien i Frogn kommune
Investeringsstrategi for gang- og sykkelveger i Akershus.
Nybygg av boliger i Drøbak
Tidlig prosjekt. Etablering av 10-15 stk boenheter. Antatt start og kostnad.
Nybygg av høydebasseng på Kolstad i Frogn
Behov for høydebasseng for boligutbygging på Kolstad.
Utskifting av varmekilde ved skole i Drøbak
Krav av om utfasing av oljefyringsanlegg innen 2018 medfører behov for installasjon av varmekilder basert på alternativ energi. Energibrønner og bioenergi er blant alternativene som foreligger. Ved overgang til energibrønner må ofte hele varmeanleggene i bygningene bygges om pga endringen i temperaturnivåer. Dette er aktuelt for følgende bygg: Seiersten skole, Frognhallen, Dal skole, Dyrløkkeåsen skole, Ullerud sykehjem og Elleflaten barnehage. Det kan imidlertid være kostnadseffektivt å etablere felles varmesentraler for flere bygninger, men dette må utredes nærmere.
0210 Tunnelkontrakt Akershus 2019-2024
52,949 km veg totalt. 42,511 km tunnel totalt. Byggherren har opsjon på å forlenge kontrakten med 12 måneder, fra 2024-09-01 til 2025-08-31.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.

Derfor får du uten kostnad og forbindelse velge blant følgende tilbud: