Byggenorges Forretningskilde!

Våre informasjonsskilder til bygge og anleggsprosjekter

Alle aktuelle byggeprosjekter i Fet

Nybygg av datasenter i Fetsund
Total kostnad for datasentrene i Hobøl og Fetsund sammen er 645 MNOK og total areal er 8500 m2.
Trafikksikringstiltak på Fylkesveg 172 i Fet kommune
3,8 km. Trygging av skoleveger. Investeringsstrategi for gang- og sykkelveger i Akershus.
Trafikksikringstiltak på Fylkesveg 169 i Fet kommune
2,0 km. Trygging av skoleveger. Investeringsstrategi for gang- og sykkelveger i Akershus.
Trafikksikringstiltak på Fylkesveg 278 i Fet kommune
1,9 km. Trygging av skoleveger. Investeringsstrategi for gang- og sykkelveger i Akershus.
Trafikksikringstiltak på Fylkesveg 279 Lundveien i Fet kommune
Trygging av skoleveger. Investeringsstrategi for gang- og sykkelveger i Akershus.
Trafikksikringstiltak på Fylkesveg 279 Engaveien i Fet kommune
1,3 km. Trygging av skoleveger. Investeringsstrategi for gang- og sykkelveger i Akershus.
Trafikksikringstiltak på Fylkesveg 279 i Fet kommune
Trygging av skoleveger. Investeringsstrategi for gang- og sykkelveger i Akershus.
TS-tiltak på fv 170, Mork-Finstad
Fv 170 Kringen-Finstad ca 16 km, Fet, Sørum, Aurskog-Høland kommune.
Trafikksikringstiltak på Fylkesveg 279 Faldalsvegen i Fet kommune
Fetsund Brygge - kryss Faldalsveien arm inn v/ Faldalsveien 80A. Trygging av skoleveger. Investeringsstrategi for gang- og sykkelveger i Akershus.
TS-tiltak på fv 170, Kringen-Brattåsen
Fv 170 Kringen-Finstad ca 16 km, Fet, Sørum, Aurskog-Høland kommune.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.

Derfor får du uten kostnad og forbindelse velge blant følgende tilbud: