Byggenorges Forretningskilde!

Våre informasjonsskilder til bygge og anleggsprosjekter

Alle aktuelle byggeprosjekter i Enebakk

Nybygg av datasenter i Ytre Enebakk
Total kapasitet 40 MW.
Nybygg av eneboliger i Flateby
100 boenheter. Skal deles opp i flere trinn.
Nybygg av rekkehus i Sørum
30-50 rekkehus. Gnr/bnr: gnr/bnr 73/1, 72/24, 73/54, 73/56, 73/58, 73/145, 73/146, 73/219, 73/220, 73/224, 73/225, 74/4 og 74/11.
Nybygg av firmannsboliger i Enebakk, trinn 5
Gnr/bnr: 91/1, 6, 24, 117, 376, 405, 638 og 127/42.
Nybygg av rekkehus i Enebakk, trinn 4
Gnr/bnr: 91/1, 6, 24, 117, 376, 405, 638 og 127/42.
Nybygg av barnehage i Enebakk
Gnr/bnr: 91/1, 6, 24, 117, 376, 405, 638 og 127/42.
Nybygg av firmanns- og seksmannsboliger i Enebakk, trinn 2
Gnr/bnr: 91/1, 6, 24, 117, 376, 405, 638 og 127/42.
Nybygg av rekkehus i Enebakk, trinn 3
Gnr/bnr: 91/1, 6, 24, 117, 376, 405, 638 og 127/42.
Nybygg av firmannsboliger i Enebakk, trinn 1
Gnr/bnr: 91/1, 6, 24, 117, 376, 405, 638 og 127/42.
Driftskontrakt 0203 i distrikt Follo 2019-22, Enebakk
Vestby, Ski, Oppegård, Nesodden, Frogn, Enebakk og Ås.
Nybygg av PU-boliger i Enebakk
10-12 byggemåneder.
Opparbeidelse av infrastruktur for boliger i Enebakk
Infrastruktur for 170 boliger. Gnr/bnr: 91/1, 6, 24, 117, 376, 405, 638 og 127/42.
Nybygg av eneboliger i Enebakk, trinn 6
Gnr/bnr: 91/1, 6, 24, 117, 376, 405, 638 og 127/42.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.

Derfor får du uten kostnad og forbindelse velge blant følgende tilbud: