Byggenorges Forretningskilde!

Våre informasjonsskilder til bygge og anleggsprosjekter

Alle aktuelle byggeprosjekter i Eidsvoll

Nybygg av bydel i Eidsvoll
Planlagt for 1500 boliger og 20000 kvm næring.
Nybygg av boliger i Eidsvoll
Ca. 200 boenheter totalt.
Nybygg av barneskole på Vilberg
Bygges på Tynsåkjordet.
Fv 33 Minnesund-Oppland grense,TS-tiltak Hp02 9800-13800
Tiltak 4 på Fv 33 Minnesund-Oppland grense. Uregulert. Byggestart er ikke fastsatt. 5,9 km. Trygging av skoleveger. Investeringsstrategi for gang- og sykkelveger i Akershus.
Nybygg av leiligheter på Råholt, trinn 2
Totalt ca 300 leiligheter.
Etablering av infrastruktur for bolig-og næringsområde i Eidsvoll
Infrastruktur for 1 500-1 600 boliger og ca. 20 000 m2 næringsareal. Ved Eidsvoll verk stasjon.
Ombygg til tannklinikk i Eidsvoll
Bygging av tannklinikk i eksisterende bygg.
Trafikksikringstiltak i Eidsvoll kommune
Uregulert. Byggestart er ikke fastsatt. 0,4 km. Trygging av skoleveger. Investeringsstrategi for gang- og sykkelveger i Akershus.
Trafikksikringstiltak i Eidsvoll kommune
Uregulert. Byggestart er ikke fastsatt. 0,3 km. Trygging av skoleveger. Investeringsstrategi for gang- og sykkelveger i Akershus.
Trafikksikringstiltak i Eidsvoll kommune
Byggetips. Tærudvegen-Sundbyvegen til krysset Frankens-Sundbyvegen. 1300m.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.

Derfor får du uten kostnad og forbindelse velge blant følgende tilbud: