Byggenorges Forretningskilde!

Våre informasjonsskilder til bygge og anleggsprosjekter

Alle aktuelle byggeprosjekter i Asker

Nybygg av kontor og boliger med parkeringskjeller i Asker
Et område som i dag omfatter REMA-bygget i Gartnerveien 3 og kontor- og handelssenteret i Fekjan 7-15.
Nybygg av leiligheter og felleshus mm i Asker
Ved Drengsrud Gård. Ca. 150 leiligheter med størrelser fra 50–150m2 BRA i 3-4 etasjer. 50+ boliger. I tillegg et stort felleshus med servicepersonale for bla resepsjon, bibliotek, gjestehybler, storstue/selskapslokaler med tilhørende storkjøkken, trimrom, hobbyrom og mulig innendørs 12,5 m svømmebasseng i eget glasshus.
Nybygg av boliger og forretning i Heggedal
Oppføring av 4 stk bygg med felles parkeringskjeller.
Nybygg av konsentrert småhusbebyggelse i Asker
Fra kommuneplan 2014-2026. 85 daa. Boligpotensiale, 300 stk enheter. Antatt start.
Nybygg av boliger i Asker, trinn 1
I forbindelse med ny E18 gjennom Asker. Totalt ca. 650 boliger på Landåsjordene. Trinnvis utbygging. Gnr/bnr: 2/34, 2/342.
Nybygg av ishall/flerbruksarena på Risenga i Asker
Arkitekt for utvikling av to løsningsalternativer for prosjektet ny ishall på Risenga - samt utvikling av en disposisjonsplan for idrettsarealene på Risenga. Trafikkrådgiver som kan bistå med kommunikasjonsløsninger (infrastruktur og parkeringsutfordringer) Rådgiver ifm kostnadsvurderinger av løsningsalternativer. Arbeidene vil bli organisering i to delprosjekter: Skisseløsninger og disposisjonsplan.
Nytt signalsystem ERTMS i Norge
ERTMS/ETCS - European Rail Traffic Management System/European Train Control System.
Nybygg av flerbolighus, kontor, forettning mm i Heggedal, fase 1
Underjordisk parkering og lagerkjeller. Energibrønner: Båsum Boring AS.
Nybygg av konsentrert småhusbebyggelse i Asker
170-200 boenheter. Gnr/bnr: 79/87, 79/119, 79/120, 79/650, 79/703 og 79/707. Byggetid 20-22 måneder. 200-210 enheter fordelt på 2-3 etasjer. Betong, sprøytebetong, isoblokksystem etc. i 1 etasje under bakkenivå. 1 etasje (fronten over bakkenivå), 2 etasje og 3 etasje er lagt til grunn som trekonstruksjon med panel (evt. elementleveranse). Takterrasser/takhage med gress. Forventet entreprisekontraktssum ca. 350 mill.
Utvidelse og inneklimatiltak på skole i Asker
Ferdigstillelse skolestart 2021.
Nybygg av leiligheter på Billingstad i Asker, trinn 2
Totalt 570 leiligheter. 7-8 trinn.
Nybygg av boliger på Hvalstad i Asker
Ca 20,5 daa. Ca 100 stk boenheter. Utvidelse av kjørebredden på adkomstveien fra Johs Hartmanns vei.
Nybygg av boliger på Billingstad i Asker, trinn 1
Ca. 150 stk leiligheter og ca. 50 stk rekkehus totalt. Lindal Treindustri bygger rekkehus.
Nybygg av boliger på Billingstad i Asker, trinn 2
Ca. 150 stk leiligheter og ca. 50 stk rekkehus totalt. Lindal Treindustri bygger rekkehus.
Nybygg av flerbolighus i Asker
Ca 8000 m2. 20-40 leil.
Driftkontrakt for fylkesveier og riksveier i Akershus
På riksveger, riks-g/s-veger, fylkesveger og fylkes-g/s-veger med tilhørende sideanlegg, sideområder, utstyr og installasjoner.
Nybygg av frittliggende flermannsboliger i Asker
23 stk boenheter i frittliggende flermannsboliger. Opptil 3 etasjer. 2100 m2 BRA-S. 12-14 byggemåneder. Gnr/bnr 38/48 mfl
Nybygg av underjordisk garasje på Nesøya
Garasjeanlegg med 600 parkeringsplasser, anlegg i fjell.
Nybygg av leiligheter i Asker
Ca. 20-27 stk leiligheter. Gnr/bnr: 29/48, 116.
Nybygg av omsorgsboliger for unge funksjonhemmede i Asker
12 boenheter. Ferdigstilles før sommeren 2020.
Nybygg av leiligheter i Asker
Ca 22 stk boenheter.
Trafikksikringstiltak på Fylkesveg 7 i Vestby kommune
Trygging av skoleveger. Investeringsstrategi for gang- og sykkelveger i Akershus.
Nybygg av aktivitets-og kulturhus i Heggedal
Det skal bygges en bru igennom rampehuset dær jernbaneverket og Asker kommune står før utbyggingen.
Nybygg av gang- og sykkelvei i Asker, etappe 2
Gang- og sykkelvei mellom Bergveien og Jøssongveien.
Trafikksikringstiltak på Fylkesveg 207 Langenga i Asker
Regulert 2011. Byggestart er ikke fastsatt. Trygging av skoleveger. Investeringsstrategi for gang- og sykkelveger i Akershus. ÅDT 340.
Rensk og etablering av linjegrøfter mm Slependen - Asker
Forberedende renseverk Skøyen (Lysaker) Slependen - Asker. Rensk og etablering av linjegrøfter, reetablering av stikkrenner, vegetasjonsrydding, omlegging av kabler etc.
Trafikksikringstiltak i Asker kommune
Uregulert. Byggestart er ikke fastsatt. 3,8 km. Trygging av skoleveger. Investeringsstrategi for gang- og sykkelveger i Akershus.
Trafikksikringstiltak i Asker kommune
Uregulert. Byggestart er ikke fastsatt. 0,3 km. Trygging av skoleveger. Investeringsstrategi for gang- og sykkelveger i Akershus.
Trafikksikringstiltak i Asker kommune
Uregulert. Byggestart er ikke fastsatt. 0,3 km. Trygging av skoleveger. Investeringsstrategi for gang- og sykkelveger i Akershus. ÅDT 2500.
Trafikksikringstiltak i Asker kommune
Uregulert. Byggestart er ikke fastsatt. 0,3 km. Trygging av skoleveger. Investeringsstrategi for gang- og sykkelveger i Akershus. ÅDT 3400.
Overbygning og KL på Strekningen Lysaker-Asker
Innføring ny togframføringsforskrift Oslo.
Trafikksikringstiltak i Asker kommune
Uregulert. Byggestart er ikke fastsatt. 0,3 km. Trygging av skoleveger. Investeringsstrategi for gang- og sykkelveger i Akershus. ÅDT 5000.
Trafikksikringstiltak i Asker kommune
Uregulert. Byggestart er ikke fastsatt. 0,3 km. Trygging av skoleveger. Investeringsstrategi for gang- og sykkelveger i Akershus. ÅDT 1000.
Trafikksikringstiltak i Asker kommune
Uregulert. Byggestart er ikke fastsatt. 0,2 km. ÅDT 7000. Trygging av skoleveger. Investeringsstrategi for gang- og sykkelveger i Akershus.
Trafikksikringstiltak i Asker kommune
Uregulert. Byggestart er ikke fastsatt. 0,2 km. Trygging av skoleveger. Investeringsstrategi for gang- og sykkelveger i Akershus. ÅDT 2000.
Trafikksikringstiltak i Asker kommune
Uregulert. Byggestart er ikke fastsatt. 0,2 km. Trygging av skoleveger. Investeringsstrategi for gang- og sykkelveger i Akershus. ÅDT 2600.
Trafikksikringstiltak i Asker kommune
Uregulert. Byggestart er ikke fastsatt. 0,1 km. Trygging av skoleveger. Investeringsstrategi for gang- og sykkelveger i Akershus. ÅDT 7500.
Trafikksikringstiltak i Asker kommune
Uregulert. Byggestart er ikke fastsatt. 0,1 km. Trygging av skoleveger. Investeringsstrategi for gang- og sykkelveger i Akershus. ÅDT 1000.
Ombygging/rehabilitering av rørfordelere i gatevarmeanlegg i Asker sentrum
I Asker sentrum finnes det et gatevarmeanlegg som er etablert gjennom flere ulike perioder. Under gatene er det bygget flere gangbare kulverter der alle varmerør som forsyner gatevarmeanlegget med varme er montert. Oppdraget består hovedsakelig i ombygging og utskifting av fordelere og ventiler plassert ulike steder inne i nevne kulverter.
Støytiltak på boliger i Akershus 2019
Fellesutlysning for boliger i Oslo og Akershus 2019: Vollsveien 14 B Kjørboveien 7. Konvallveien 6. Sandviksveien 126. Ringeriksveien 343 A. Ringeriksveien 343 B. Ånnerudveien 16 B. Reistadjordet 4. Øvre Måsan 12 A. Undelstadveien 103. Undelstadlia 15. Gamle Borgenvei 10. Grønsundåsen 35 C. Arvid Andersens vei 25. Vestre Skibakk 3 A. Lindebergveien 212. Isingrudvegen 42. Bogstadsvingen 15. Solskinnskroken 38. Manglerudveien 89. Oscar Dahls vei 52. Oppdraget omfatter i hovedsak utskifting av vinduer, dører og påforing av utvendige og innvendige vegger samt montering av ventilasjon.
Trafikksikringstiltak i Asker kommune
Uregulert. Byggestart er ikke fastsatt. 0,1 km. Trygging av skoleveger. Investeringsstrategi for gang- og sykkelveger i Akershus. ÅDT 2500.
Rådgivningstjenester innen energi/miljø i Asker kommune
Bidra til å få realisert potensialet for redusert energiforbruk og/eller økt bruk av lokal fornybar energi, er det behov for å gi informasjon og rådgivning til husholdningene/boligselskap og næringsliv om aktuelle energitiltak og mulighetene for tilskudd.
Oppdeling av enebolig til tomannsbolig i Asker
Det er et behov for å dele opp dagens eksisterende enebolig i Slottsberget 71 til to boenheter. Formålet bak oppdelingen er å forenkle muligheten for utleie av boligen. Boligen skal deles horisontalt, og hver boenhet skal inneholde alle fasiliteter (kjøkke, stue, bad, soverom).
Utvidelse av setekapasitet i Asker kulturhus
Utvidelse av setekapasitet, fra 370 til 500 seter.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.

Derfor får du uten kostnad og forbindelse velge blant følgende tilbud: