Byggenorges Forretningskilde!

Våre informasjonsskilder til bygge og anleggsprosjekter

Alle aktuelle byggeprosjekter i Ås

Utvidelse av sykehjem i Ås, trinn 1
Utomhusarbeider ferdigstilles juli 2021.
Utvidelse og inneklimatiltak ved videregående skole i Ås, fase 2
Utvidelse for å gi plass till 300 nye elever.
Nybygg av høydebasseng i Ås
Behov for utvidelse av bassengkapasiteten pga befolkningsveksten i sentralområdet og utbyggingen på UMB-området.
Trafikksikringstiltak i Ås kommune
Uregulert. Byggestart er ikke fastsatt. 0,5 km. Trygging av skoleveger. Investeringsstrategi for gang- og sykkelveger i Akershus.
Trafikksikringstiltak i Ås kommune
Uregulert. Byggestart er ikke fastsatt. 0,4 km. Trygging av skoleveger. Investeringsstrategi for gang- og sykkelveger i Akershus.
Etablering av modulbygg for farlig avfall ved gjenvinningsstasjon i Ås kommune
Riving (sanering) av eksisterende containermodul for farlig avfall på ca. 60 m2, og planering/grusing av plass på ca. 200 m2 hvor nytt modulbygg skal plasseres - Oppsett av nytt modulbygg – «nøkkelferdig» - på ca. 100 m2 for mottak og mellomlagring av farlig avfall på Bølstad gjenvinningsstasjon.
Nybygg av snuplass og kantstopp for buss i Ås
Forventet byggetid 2-3 måneder.
Riving av to internat i Ås kommune
Ås kommune skal rive to internatbygg oppført i 1936 på Bjørnebekk.
Trafikksikringstiltak i Ås kommune
Uregulert. Byggestart er ikke fastsatt. 1 km. Trygging av skoleveger. Investeringsstrategi for gang- og sykkelveger i Akershus.
Trafikksikringstiltak i Ås kommune
Uregulert. Byggestart er ikke fastsatt. 1,1 km. Trygging av skoleveger. Investeringsstrategi for gang- og sykkelveger i Akershus.
Trafikksikringstiltak i Ås kommune
Uregulert. Byggestart er ikke fastsatt. 2,1 km. Trygging av skoleveger. Investeringsstrategi for gang- og sykkelveger i Akershus.
Trafikksikringstiltak i Ås kommune
Uregulert. Byggestart er ikke fastsatt. 3,9 km. Trygging av skoleveger. Investeringsstrategi for gang- og sykkelveger i Akershus.
Trafikksikringstiltak i Ås kommune
Uregulert. Byggestart er ikke fastsatt. Trygging av skoleveger. Investeringsstrategi for gang- og sykkelveger i Akershus.
Konsulenttjenester for landskapsarkitekt for landskapsutforming og visualisering av ulike konsepter i Ås
NIBIO søker en landskapsarkitekt som kan bidra til landskapsutforming og visualisering av ulike konsepter som NIBIO har hovedansvaret med å utvikle. Lørenskog kommune har en uheldig deling av de sentrale sentrumsområdene ved at en 4- felts motorveien – R159 –, krysser gjennom kommunen og lager en barriere mellom nordre og søndre del av kommunen. På den bakgrunn har Lørenskog kommunen bedt NIBIO (som leverandør) å utarbeide noen mulige konsepter / skisser som kan synliggjøre muligheter for å avbøte denne barrierevirkningen R159 har, samt styrke grøntarealdelen i sentrum og videreutvikle tenkningen rundt grønnkorridorplanen i sentrumsområdene i Lørenskog.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.

Derfor får du uten kostnad og forbindelse velge blant følgende tilbud: