Byggenorges Forretningskilde!

Våre informasjonsskilder til bygge og anleggsprosjekter

Alle aktuelle byggeprosjekter i Trøgstad

Etablering av kunstdekke og kunstgress på idrettsstadion i Trøgstad kommune
Eksisterende friidrettsbane oppdateres til kunstdekke. Eksisterende fotballbane med naturgress skal oppgraderes til kunstgress. Noe opparbeidelse av tilhørende arealer utenfor idrettsbanene samt lysanlegg. Som opsjon skal det prises ny sandvolleyballbane og deler av lysanlegg på angitt sted.
Tilbygg av skole i Trøgstad
Tilbygget vil inkludere 2 nye klasserom med tilhørende grupperom, teknisk rom og gangarealer. I tillegg skal det etableres to nye toaletter i eksisterende bygg. Prosjektet omfatter også opparbeidelse av uteområder i forbindelse med tilbygget. Som hovedopsjon skal det prises rehabilitering av deler av SFO på Båstad skole. Det er i tillegg ytterligere medtatt 3 opsjoner: Opsjon 1: SFO. Opsjon 2: Pumpekum. Opsjon 3: Serviceavtale rør og ventilasjon. Opsjon 4: ITV-anlegg.
Etablering av masseuttak i Trøgstad
Reguleringsplan for Monaryggen Øst.
Variabel infotavle ved E6 Bjørnstad nordgående
Felles entreprise for E6 Støkken, Vestby, sørgående E6 Berger, Skedsmovollen, sørgående. E6 Gardermoen/Jessheim, sørgående. E6 Andelva-Dal, sørgående. Riksveg 4 Slattum, sørgående E6 Akershus grense, sørgående E6 Bjørnstad, nordgående E18 Elvestad, vestgående

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.

Derfor får du uten kostnad og forbindelse velge blant følgende tilbud: