Byggenorges Forretningskilde!

Våre informasjonsskilder til bygge og anleggsprosjekter

Alle aktuelle byggeprosjekter i Spydeberg

Nybygg av boligområde i Spydeberg
135 daa. Totalt utbygging ca. 225 nye boenheter.
Nybygg av barneskole i Spydeberg
Gnr/bnr:11/81, 11/51 og 11/51/1.
Nybygg av flerbolighus i Spydeberg, trinn 4
Trinn 2 bygges først. Deretter trinn 3,1 og 4 Parkeringskjeller. De fleste leilighetene er fra ca 82kvm til ca 84kvm BRA. Tre større leiligheter fra ca 120kvm til ca 155kvm BRA.
Rehabilitering av veilys og tennskap i Spydeberg
Utskifting av tennskap, målt gatelysanlegg, utskifting av kabler, master og armatur. Ca. 1100 lampepunkter og 37 tennpunkt.
Etablering av skolepaviljong til Hovin skole
To klasserom, garderober, grupperom og toalett.
Områderegulering av stasjonsområdet i Spydeberg kommune
Fra investeringsbudsjett 2019-2022.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.

Derfor får du uten kostnad og forbindelse velge blant følgende tilbud: