Byggenorges Forretningskilde!

Våre informasjonsskilder til bygge og anleggsprosjekter

Alle aktuelle byggeprosjekter i Råde

Rehabilitering og ombygg av Ankomstsenter Østfold
Fase 1 Planlagt utført i 2018: Etterisolering av fasader, etterisolering av tak og oppgradering av ventilasjonsanlegget Fase 2 Gjennomføring av nødvendige investeringer for å understøtte ny asylflyt/tilpasninger til PUMA2-prosjektet. – Planlagt utført i 2019: Utvidelse av areal, etablering av kontorløsninger, etablering av ankomstflytsone, tilpasninger i innkvarteringsløsningen/teltsalen Fase 3 Opsjoner
Nybygg av boliger i Råde
Privat grunneier, Asad Mirza. Ca.2 daa.
Utvidelse av miljøpark i Råde
Gnr/bnr: 79/1 og 80/2. Utvidelsesområdet er på ca. 56,5 daa, hvor område for deponi utgjør ca. 31 daa og område for nydyrking er ca.17 daa. Øvrig område vil reguleres som vegetasjonsskjerm og utgjør ca. 26 daa.
Utskifting og ombygging av varmeanlegg i Råde kommune
Helsehuset gammel del: 1. Utskifting av el-kjel. Effekt: 300,0 kW. 2. Konvertering av oljekjel på ca. 500 kW. 3. Innomhus oljetank av stål på 6000 l. Helsehuset syd: 1. Konvertering av oljekjel på ca. 200 kW. 2. Oljetank på 6000 l. Fellesutlysning for: Råde rådhus, bankbygget, Råde ungdomsskole, Råde flerbrukshall, Karlshus skole gymsal samt Helsehuset gammel del og syd. Total kostnad: 4,6 mnok.
Utskifting og ombygging av varmeanlegg i Råde kommune
Karlshus skole gymsal: 1. Utskifting av el-kjel. NB! 2 stk. à 200 kW. 2. Konvertering av oljekjel på 986 kW. 3. Oljetank på 12000 l. Fellesutlysning for: Råde rådhus, bankbygget, Råde ungdomsskole, Råde flerbrukshall, Karlshus skole gymsal samt Helsehuset gammel del og syd. Total kostnad: 4,6 mnok.
Utskifting og ombygging av varmeanlegg i Råde kommune
Bankbygget: 1. Utskifting av el-kjel. Effekt: 60,0 kW. 2. Konvertering av oljekjel på 180 kW. 3. Oljetank på 6000 l. 4. Utskifting av shuntventil med motor for omkobling olje/el. Antatt dimensjon:DN65. NB! Må kontrolleres! Fellesutlysning for: Råde rådhus, bankbygget, Råde ungdomsskole, Råde flerbrukshall, Karlshus skole gymsal samt Helsehuset gammel del og syd. Total kostnad: 4,6 mnok.
Utskifting og ombygging av varmeanlegg i Råde kommune
Råde flerbrukshall: 1. Konvertering av oljekjel på 150 kW. 2. Oljetank på 6000 l. Fellesutlysning for: Råde rådhus, bankbygget, Råde ungdomsskole, Råde flerbrukshall, Karlshus skole gymsal samt Helsehuset gammel del og syd. Total kostnad: 4,6 mnok.
Utskifting og ombygging av varmeanlegg i Råde kommune
Råde rådhus: 1. Utskifting av el-kjel. Effekt: 90,0 kW. 2. Konvertering av oljekjel på 220 kW. 3. Glassfibertank på 9000 l. Fellesutlysning for: Råde rådhus, bankbygget, Råde ungdomsskole, Råde flerbrukshall, Karlshus skole gymsal samt Helsehuset gammel del og syd. Total kostnad: 4,6 mnok.
Utskifting og ombygging av varmeanlegg i Råde kommune
Råde ungdomsskole: 1. Konvertering av oljekjel på 450 kW. 2. Oljetank på 6000 l. Fellesutlysning for: Råde rådhus, bankbygget, Råde ungdomsskole, Råde flerbrukshall, Karlshus skole gymsal samt Helsehuset gammel del og syd. Total kostnad: 4,6 mnok.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.

Derfor får du uten kostnad og forbindelse velge blant følgende tilbud: