Byggenorges Forretningskilde!

Våre informasjonsskilder til bygge og anleggsprosjekter

Alle aktuelle byggeprosjekter i Hvaler

Nybygg av boliger på Bankerød i Hvaler
4 åttemannsboliger og 1 firemannsbolig.
Nybygg av kraftledninger og gang/sykkelveier i Hvaler
Videreføre prosjekt fra 2017 i samarbeid med Hafslund Nett.
Nybygg av boliger for vanskeligstilte i Hvaler
Kommuner har ansvar for at det planlegges og bygges boliger for flerer grupper i samfunnet. Det foreligger inga konkrete planer for bygg i 2018, men trolig vil det bli aktuelt både med prosjektering og oppstart allerede i 2018.
Nybygg sanitærbygg, lager og serverings- og formidlingsbygg på Kirkøy i Hvaler
Prosjektet er et samarbeid mellom Oslofjordens Friluftsråd, Ytre Hvaler nasjonalpark, Hvaler kommune, Østfold fylkeskommune, Fylkesmannen i Østfold og de frivillige som driver stedet.
Riving av sanitærbygg og kiosk på Kirkøy i Hvaler
Prosjektet er et samarbeid mellom Oslofjordens Friluftsråd, Ytre Hvaler nasjonalpark, Hvaler kommune, Østfold fylkeskommune, Fylkesmannen i Østfold og de frivillige som driver stedet.
Ombygging av rådhus i Skjærhalden
Byggetips!. Planlagt prosjekt. Antatt byggestart og kostnad.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.

Derfor får du uten kostnad og forbindelse velge blant følgende tilbud: