Byggenorges Forretningskilde!

Våre informasjonsskilder til bygge og anleggsprosjekter

Alle aktuelle byggeprosjekter i Fredrikstad

Utvidelse av jernbane Haug-Onsøy
Ligger inne i forslag til NTP 2014-2023. Utsatt.
Nybygg av boliger på Rolvsøy i Fredrikstad
79 stk leiligheter fordelt på 3 bygg, 18 stk rekkehusleiligheter fordelt på 3 bygg og 4 stk eneboliger. Gnr/bnr 726/14, 100
Ny-og ombygging av leiligheter og næring på Kråkerøy i Fredrikstad
Ca 45 stk leiligheter og 9000-10000 m2 med næringsarealer. Gnr/bnr 423/2, 155, 159, 168 mfl
Utvikling av tidligere sykehusbygg, Cicignon i Fredrikstad
Gnr/bnr 300/366, 370, 719, 1450 m fl.
Nybygg av leiligheter ved Vesterelva på Gressvik i Fredrikstad
HUS A-I. Byggekran: Craneway AS, Ståle Døhl. Spunting: Råde Graveservice AS. Badekaminer: Part AB.
Nybygg av kontor og offentlig/privat tjenesteyting i Fredrikstad
Et kontorbygg og et helsehus vest for Værstebrua. 12000-15000 m2. 5-8 etasjer. Gnr/bnr 423/1, 174.
Nybygg av kai i Janbukta på Øra Industriområde i Fredrikstad
Bygging av kai i Janbukta som ligger mellom RoRo-rampen/Kai 70 oppstrøms og Containerkaien nedstrøms på Øra Industriområde i Fredrikstad. Utbyggingen vil tilføre ca. 4000m2 ekstra terminalområde og fjerne en logistikkmessig flaskehals inne på terminalområdet. Bygging av pelekai, forsterkning av bakareal og bygging av spuntvegg mot RoRo-rampen, samt nødvendig kaiutstyr.
Nybygg av leiligheter i Fredrikstad
Parkeringskjeller 500-600 m2.
Omlegging av avløpssystem i Fredrikstad
Tidlig planlagt prosjekt. Fremdrift ikke avklart. Antatt start og kostnad.
Oppgradering og forlengelse av sykkelvei i Fredrikstad
800 meter gang-og sykkelvei og arealet utgør ca 8,5 dekar.
Nybygg av gang-og sykkelvei i Fredrikstad
Dette samkjøres med reguleringsplan for Mineberget for hallidrett.
Rehabilitering av vann- og avløpsledninger i Fredrikstad
Området avgrenses i Kapellveien/Redaktør Urdahlsgate mot øst, St.Croix undergang mot vest, Hans Jacob Nilsens gate mot syd og Søren Wieses vei/Guldbergveien mot nord. Det skal legges nye vann-, spillvann- og overvannsledninger, samt at veier skal rehabiliteres. Total strekning er 1150m. I tillegg skal det settes av stikkledninger til eksisterende bebyggelse.
Etablering av innfartsparkering for bil og sykkel i Fredrikstad kommune
Prosjektet omfatter fire delprosjekter. Fellesutlysning for: Fredrikstad bro (på østsiden), Vennelystveien(2 arealer), Smertu og Krossnes/Ålekilen. I tillegg skal det etableres et leskur på Smertu fergeleie. Prosjektene er en del av Bypakke Nedre Glomma i Fredrikstad kommune.
Rehabilitering av fontene ved park i Fredrikstad
Utbedring av fontene i Kirkeparken med riving av eksisterende fontenedekke og teknisk rom og bygging av ny kum for teknisk rom og fontenedekke.
Nybygg av stupetårn til Foten badeplass i Fredrikstad kommune
Oppdraget omfatter et stupetårn på 3, 5, og 10 meter. Stupetårnet skal bygges i kompositt (vekt ca 2500 kg) og fundamenteres på et betongfundament med fjellbolter inn i fjellet.
Etablering av løfteplattformer i Norge
Anskaffelsen vil omfatte personheiser i sjakt (heretter løfteplattformer i sjakt), fastmonterte løfteplattformer, frittstående løfteplattformer, trappeheiser med sete, trappeheiser med plattform, tappeklatrere og ganghjelpemiddel for trapp - fastmontert, samt tilhørende tilbehør, reservedeler og tjenester til produktene. Gjelder hele Norge.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.

Derfor får du uten kostnad og forbindelse velge blant følgende tilbud: