Byggenorges Forretningskilde!

Våre informasjonsskilder til bygge og anleggsprosjekter

Alle aktuelle byggeprosjekter i Eidsberg

Nytt veglys på E18 Ørje-Melleby i Marker/Eidsberg
ca 128 stk eksisterende armatur til veilys og stolpeinnsatser skal skiftes ut.
Nytt veglys på E18 Ørje-Melleby i Marker/Eidsberg
Ca 3 km. Det skal graves for trekkerør, settes trekkekummer, trekke kabler, samt etablere ensidig veilys på strekningen.
Nytt veglys på E18 Ørje-Melleby i Marker/Eidsberg
ca 7 km. Det skal etableres veilys ensidig. Kablene skal trekkes i eksisterende trekkerør.
Etablering av midlertidige utleieboliger i Eidsberg kommune
3-4 mindre boliger, hver bolig skal være på ca 30 m2 og skal bestå av 1 soverom, kjøkken/stue, bad/vaskerom og utebod.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.

Derfor får du uten kostnad og forbindelse velge blant følgende tilbud: