Byggenorges Forretningskilde!

Våre informasjonsskilder til bygge og anleggsprosjekter

Alle aktuelle byggeprosjekter i Østfold fylke

Aremark (6)
Askim (17)
Eidsberg (14)
Halden (37)
Hobøl (15)
Hvaler (17)
Marker (10)
Moss (64)
Rakkestad (11)
Rygge (16)
Råde (10)
Rømskog (5)
Sarpsborg (48)
Skiptvet (13)
Spydeberg (15)
Trøgstad (12)
Våler (9)
Nytt dobbeltspor Sandbukta-Moss-Såstad
Ca. 10 kilometer med nytt dobbelt-spor i ny trasé, løsmassetunnel på 400m, tunneler i fjell på 2,7 og 2,3 km, ny Moss stasjon, spor for vending og hensetting (parkering) av tog.
Nybygg av boliger og næring/handel i Fredrikstad
12.000 m2 næringsareal og 26.000 m2 handelsareal. 250-300 stk leiligheter.
Utvidelse av jernbane Haug-Onsøy
Ligger inne i forslag til NTP 2014-2023. Utsatt.
Nybygg av boliger i Fredrikstad
300-350 boenheter.
Nybygg av leiligheter og næring ved Amfi Moss
250-300 stk leiligheter. 6500 m2 til næringsvirksomhet.
Nybygg av hytter i Hvaler
Grunneier: Finn Olav Lorentzen.
Nybygg av boliger på Rolvsøy i Fredrikstad
79 stk leiligheter fordelt på 3 bygg, 18 stk rekkehusleiligheter fordelt på 3 bygg og 4 stk eneboliger. Gnr/bnr 726/14, 100
Nybygg av kvartalsbygg med parkeringskjeller sørøst i Sarpsborg sentrum
Kvartalet er totalt på ca. 3.200 m2. Parkeringsetasjene bør romme 200 plasser.
Nybygg av omsorgsboliger, leiligheter, kontor, bibliotek og bevertning mm i Skiptvet
Gnr/bnr 55/132, 55/16, 55/34, 55/24, 55/28, 55/44 og 55/46. Samt del av Gnr 55/bnr 2. 2-7 etasjer.
Nybygg av boliger på Kambo i Moss, trinn 1
50 leiligheter over 2 blokker, og 50 fristående småhus.
Ny-og ombygging av leiligheter og næring på Kråkerøy i Fredrikstad
Ca 45 stk leiligheter og 9000-10000 m2 med næringsarealer. Gnr/bnr 423/2, 155, 159, 168 mfl
Utvikling av tidligere sykehusbygg, Cicignon i Fredrikstad
Gnr/bnr 300/366, 370, 719, 1450 m fl.
Nybygg av datasenter i Hobøl
Total kostnad for datasentrene i Hobøl og Fetsund sammen er 645 MNOK og total areal er 8500 m2.
Nybygg av leiligheter ved Vesterelva på Gressvik i Fredrikstad
HUS A-I. Byggekran: Craneway AS, Ståle Døhl. Spunting: Råde Graveservice AS. Badekaminer: Part AB. Lyspaneler: Unilite Norge AS.
Utbedring av innseiling Borg del II, Fredrikstad, Hvaler
Tilrettelegging av snuplass for fartøyer i Fuglevikbukta, deponiområder ved Møkkalasset og Svalskjær, og utdyping av farleden inn til Borg havn.
Nybygg av boliger på Kallumjordet i Moss
Gnr/bnr: 94/283, 255, 289.
Utvikling av tidligere sykehusbygg, Cicignon i Fredrikstad
Totalt 1000 boenheter fordelt på trinnvis utbygging. Gnr/bnr: 300/366, 370, 719, 1450 m fl.
Tilbygg av forretningsbygg, kontor og flerbolighus i Moss
Regulert som del av sentrumplanen. Mulighet finnes for å bygge ut rundt 8000-9000 m2 i 5-6 etasjer.
Nybygg av hotell i Ørje
Ca 10-15 mål.
Nybygg av leiligheter og rekkehus på Verksåsen i Moss
Fem blokker i et tun og tre rekkehus. Gnr/bnr: 3/2584, 3124, 3125, 3216.
Nybygg av boliger mm på Kambo i Moss
250 da. 8-10 felt. 400 boliger.
Nybygg av leiligheter og hotell i Moss
700 m2 næring. Uklart angående BTA på leiligheter.
Nybygg av boliger i Moss
Kvartalet S10. Kongens gate 17, 19, 19A og 21, Gregers gate, Svaebakken 2 og 4, Skoggata 4 og 8.
Nybygg av felles renseanlegg i Frevar, Fredrikstad
Felles renseanlegg for Sarpsborg og Fredrikstad kommune.
Om- og tilbygg av videregående skole i Fredrikstad
Det er behov for nye undervisningsarealer for Elektro og Teknikk/industriell produksjon, samt nytt skolebygg for Studiespesialisering. Utøkning for rundt 400 elever.
Nybygg av hotell i Moss
Detaljregulering er godkjent.
Nybygg av rekkehus i Halden
Totalt kan det bygges 50 boenheter på tomta. Gnr/bnr: 170/163, 146/7, 146/12, 170/26
Til- og ombygg av skole samt nybygg av idrettshall i Kråkerøy
Utbygging av skolen til en 2-parallell barneskole med økt areal til skolefritidsordning, spesialrom, lærerarbeidsplasser og kroppsøvingsfaget i tillegg til trafikale tilpasninge
Nybygg av leiligheter og forretning i Fredrikstad
Samarbeidsprosjekt. Næring i første 1.etg. Leilighetene i 3 skip på toppen. Parkeringshus i 2 etasjer. Gnr/bnr 300/790, 1490. Lyspaneler: Unilite Norge AS.
Nybygg av kjøpesenter og leiligheter i Hobøl, felt 1
Byggestart og kostnad er antatt av redaksjonen.
Nybygg av vannbehandlingsanlegg i Halden
Gnr/bnr: 74/27, 181, 215.
Nybygg av flerbolighus på Opsahlåsen i Eidsberg
17 daa. Infrastruktur lagt frem til grensen av området.
Nybygg av boligområde i Bjørnstad, trinn 3
Ca 26 enheter. Totalt 180 enheter uppdelt på 6 trinn.
Ombygg til kino, bibliotek og helsesenter m.m i Halden
Halden bibliotek. Frivilligsentralen i Halden. Edderkoppen gavemakeri med verksted. Kino med 3 saler. Ungdomskafè med aktiviteter . Familiens hus (Helsestasjon, Helsestasjon for ungdom, Maurtua åpne barnehage, Jordmor, PPT, Spesialpedagogisk team, Barnevernet).
Nybygg av boliger og næring i Fredrikstad
Næring i de to nederste etasjene og boliger oppover i bygningen.
Nybygg av flytende sjøhotell ved Hvaler
Hører sammen med: Coastline Anglers Resort i Bessaker, Austevoll, Røst, Tustna og Brønnøysund.
Ny gang-og sykkelvei langs Fv 115 , Skiptvet
Samarbeidsprosjekt med fylkeskommunen.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.

Derfor får du uten kostnad og forbindelse velge blant følgende tilbud: