Byggenorges Forretningskilde!

Finn et byggeprosjekt eller se alle byggeprosjekter i Norge

Fra idé til skisse, planlegning, ansettelse av konsulenter, prosjektering, anbudstider, ansettelse av entreprenører og underentreprenører. Med informasjon om hvem som planlegger å bygge, hva, hvor og når, samt informasjon om byggestart, byggekostnad, omfatning etc, og med kontaktopplysninger til prosjektets ulike beslutningstakere.

Vi har oversikt på hva som bygges og planlegges å bygges i hele Norge. Fra Borkenes til Tvedestrand, eller for å snakke byer; Fra Kristiansand i sør til Kirkenes i nord. Fra nybygg til ROT-prosjekt, fra små til store byggeprosjekter, fra boliger til broer eller fra kontor til kanaler. Landets største byggedatabase oppdateres daglig via den mest omfattende markedsundersøkelsen om prosjektmarkedet som finnes. Prosjekt-databasen brukes som grunnlag for byggestatistikk og analyserer samt utgjør grunnlag for de betalingstjenester mange bedrifter bruker for å ha oversikt på prosjektmarkedet og dets aktører. Byggherrer, byggkonsulenter, arkitekter, entreprenører, underentreprenører, leverandører, grossister, forhandlere, utleiere med flere bruker informasjonen og tjenestene for å få bedre oversikt på sitt marked, forsterke sitt varemerke og øke salget.

For at du som ikke allerede er kunde skal få en konkret følelse for hvilken enorm mengde prosjekt som finnes i databasen og også få en smaksprøve på prosjekt som er av interesse tilbyr vi her et gratis utvalg av aktuelle og planlagte bygg- og anleggsprosjekter.

Velg hvilken type av konstruksjoner som interesserer deg så får du se hvor mange byggeprosjekter vi har oversikt over. Du får også tilbud om å prøve tjenesten eller få en gratis smakebit på interessante byggeprosjekter via en prosjektliste.

Her finner du aktuelle byggeprosjekt, konstruksjon som er aktuelle akkurat nå!
Her finner du planlagte byggeprosjekt, konstruksjon under planlegning!

Visste du at...

  • Vi har landets største database med historiske, aktuelle og planlagte byggeprosjekter
  • Vi gjennomfører en konstant pågående markedsundersøkelse der vi følger opp byggeprosjekter fra idé, rapportering av anbudstider og frem til konsulenter, byggefirma og siste underentreprenøren er ansatt.
  • Vi skreddersyr den overvåkning av prosjekter, dine markedstiltak rettet mot byggeprosjekter samt din beslutningsstøtte rundt prosjektmarkedet.

Vi vet...

  • Vi vet hvilke byggherer som har bygget, hvilke som bygger akkurat nå og hvilke som planlegger å bygge - og vi vet hva, hvor og når om deres prosjekter.
  • Vi vet hvilke konsulenter, arkitekter, konstruktører og installasjonskonsulenter som planlegger nå og som dermed kan påvirkes til rett prosjekt.
  • Vi vet hvilke byggefirmaer og underentreprenører som nylig har fått sine nye oppdrag og som dermed skal handle opp flere tjenester og materialer til sine byggeprosjekter.