Byggenorges Forretningskilde!

Våre informasjonsskilder til bygge og anleggsprosjekter

Alle planlagte ROT-prosjekter, Rehabilitering, Ombyggning, Tilbygg i Rogaland fylke

Bjerkreim (1)
Bokn (0)
Eigersund (11)
Finnøy (2)
Forsand (0)
Gjesdal (11)
Haugesund (16)
(3)
Karmøy (19)
Klepp (5)
Kvitsøy (0)
Lund (3)
Randaberg (4)
Rennesøy (0)
Sandnes (13)
Sauda (6)
Sokndal (5)
Sola (6)
Stavanger (27)
Strand (4)
Suldal (10)
Time (3)
Tysvær (7)
Utsira (0)
Ny E39 Bue-Ålgård
15 km. 97% veg i dagen, 3% bruer.
Omlegging av vei og mindre tiltak på Rv 13 Lovraeid i Suldal
Prioriteringsnivå høy i skredsikringsplan. Avhenger av NTP 2014-23. Rute 5a. Skredtype is, stein, flom.
Turbinrehabilitering for kraftverk i Kvilldal
Installert effekt på 1260 MW. Årsproduksjonen er 3060 GWh. Rehabiliteringen vil gi en antatt økt produksjon på om lag 77 GWh/år. Arbeidet omfatter bytte av løpehjul, rehabilitering og utskifting av nødvendige turbindeler for alle de fire maskinene i kraftverket.
Samlokalisering av kommunens administrasjonsbygg i Haugesund
Fra forslag til budsjett og økonomiplan 2018-2021.
Tilbygg av sykehjem i Judaberg, Finnøy kommune
Ny avdeling med 10 plasser. Plassering og eventuelt nybygg vurderes.
Utvidelse av barnehage på Kolnes
Tidligt prosjekt fra rådmannens forslag til budsjett 2015-2018. Utvidelse 500-600 m2. Start og kostnad er ikke bestemt.
Ombygg av skole/barnehage i Dirdal, trinn 2
Ombygg av gymsal til undervisningsrom og grupperom. Utskifting av tekniske installasjoner.
Rehabilitering av dam i Haugesund
Fra forslag til budsjett og økonomiplan 2018-2021.
Tilbygg av barnehage i Finnøy
Tilbygg med 2 avd.
Terrengrep/omlegging av veg på Fv 284 Urdal I i Gjesdal
Byggetips. Lågt prioritert skredpunkt på prioriteringsliste fylkesveger Rogaland. Skredtype tørrsnø.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.

Derfor får du uten kostnad og forbindelse velge blant følgende tilbud: