Byggenorges Forretningskilde!

Våre informasjonsskilder til bygge og anleggsprosjekter

Alle planlagte ROT-prosjekter, Rehabilitering, Ombyggning, Tilbygg i Oppland fylke

Oppgradering av Rv 15 over Strynefjellet i Stryn og Skjåk
Inkl arm på Fv 63 til Geiranger (helårsveg).
Nye hensettingsspor ved Hove i Lillehammer
Hensettingsanlegg med 16 hensettingsplasser for doble togsett og tilhørende fasiliteter som servicebygg, teknisk bygg og tine- og vaskehall.
Utbedring av Rv 4 Gjøvik- del 1 - Hans Mustadsgate - Wergelandsgate
Hans Mustads gate og del av Marcus Thranes gate.
Ombygg til barnehage på Nordre Ål i Lillehammer
En ny seks-avdelingsbarnehage i Nordre Ål.
Tiltak for å redusere flom- og skredskader langs elv i Oppland
Konsekvensvurdering av 24 tiltak i og langs Gudbrandsdalslågen og 20 tiltak i tilløpselver til Gudbrandsdalslågen.
Ombygging til leiligheter i Gjøvik
Bygge om 2. og 3. etasje av bygget fra kontor til bolig, og å bygge på en tilbaketrukket 4. etasje.
Rehabilitering og utvidelse av barnehage i Vestre Toten
Barnehagen utvides med 54 enheter til 108 enheter.
Tilbygg av omsorgsboliger i Kapp
Reguleres sammen med Smørvika boligområde.
Roa-Gjøvik, utbedring av kontaktledning
Fra handlingsprogram. Planlagt utførelse 2020-2023.
Vedlikeholdstiltak på Fv 244 x Rv 41 Mjørlund - x Fv 246 Lena i Vestre/Østre Toten
I Handlingsprogram for fylkesveger 2018-2021(-23). 18,7 km. ÅDT 580-3000.
Rehabilitering av svømmebasseng i Ringebu
Usikkert prosjekt. Fra forslag til investeringsbudsjett 2015-2018. Prosjektet er ikke prioritert. Antatt byggestart.
Vedlikeholdstiltak på Fv 315 Lillehammer/Gausdal grense-Svingvold
I Handlingsprogram for fylkesveger 2018-2021(-23). 18 km. ÅDT 120-1090.
Utvidelse av golfbane i Bøverbru
Utvidelse fra 9 til 18 hullsbane. Byggestart avhenger av finansiering.
Vedlikeholdstiltak på Fv 193 Dokka x Fv 194 i Nordre Land
I Handlingsprogram for fylkesveger 2018-2021(-23). 11,9 km. ÅDT 500-5720.
Vedlikeholdstiltak på Fv 204 Værskei-Forset i Gausdal
I Handlingsprogram for fylkesveger 2018-2021(-23). 11 km. ÅDT 300-1800.
Opprusting av vei og gang-og sykkelvei mm i Raufoss
Ny planløsning av kryss, ny gang-og sykkelvei og nytt fundament og asfalt på kjørevei.
Vedlikeholdstiltak på Fv 196 x Fv 186 Spåtind i Nordre Land
I Handlingsprogram for fylkesveger 2018-2021(-23). ÅDT 475-600.
Utskifting av vannledning i Vestre Toten
Ledningene er gamle og må legges i ny trasè.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.

Derfor får du uten kostnad og forbindelse velge blant følgende tilbud: