Byggenorges Forretningskilde!

Våre informasjonsskilder til bygge og anleggsprosjekter

Alle kommende byggeprosjekter i Kvæfjord

Rassikring på Fylkesveg 83 Gombogsæter i Kvæfjord
Skredsikringsbehov for Region nord 2018-2029. Skredtype snø. Skredfaktor lav. 25m.
Rassikring på Fv 83 Svartdalen i Kvæfjord
Skredsikringsbehov for Region nord 2018-2029. Skredtype snø. Skredfaktor middels. 232m.
Rassikring på Fv 83 Pøyla i Kvæfjord
Skredsikringsbehov for Region nord 2018-2029. Skredtype snø. Skredfaktor middels. 473m.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.

Derfor får du uten kostnad og forbindelse velge blant følgende tilbud: