Byggenorges Forretningskilde!

Våre informasjonsskilder til bygge og anleggsprosjekter

Alle kommende byggeprosjekter i Porsgrunn

Nybygg og riving av kraftledning i Porsgrunn
Flytting av kraftledning over Frierfjorden.
Nybygg av næringsbygg i Porsgrunn
Gjennstår 2-3 tomter.
Nybygg og eventuelt riving av skole i Porsgrunn
Tidlig og usikkert prosjekt. Under planlegging. Flere alternativer vurderes. Kostnad og start er antatt av redaksjonen.
Nybygg av varmegarasje ved renseanlegg i Porsgrunn
Fra Handlingsprogram 2018-2021.
Etablering av bredbåndsnett i Porsgrunn kommune
Kartlegging av eksisterende og planlagte bredbåndsnett i Telemark fylke i forbindelse med statsstøtte til utbygging.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.

Derfor får du uten kostnad og forbindelse velge blant følgende tilbud: