Byggenorges Forretningskilde!

Våre informasjonsskilder til bygge og anleggsprosjekter

Alle kommende byggeprosjekter i Sogn og Fjordane fylke

Askvoll (5)
Aurland (6)
Bremanger (10)
Eid (17)
Fjaler (4)
Flora (11)
Førde (19)
Gaular (4)
Gloppen (10)
Gulen (7)
Hornindal (3)
Hyllestad (0)
Høyanger (11)
Jølster (4)
Lærdal (6)
Leikanger (3)
Luster (17)
Naustdal (2)
Selje (5)
Sogndal (11)
Solund (0)
Stryn (21)
Vik (4)
Vågsøy (4)
Årdal (5)
Ny fjordkryssing, E39 Nordfjorden i Stryn, Anda-Lote
KVU er godkjent, fjordkryssingen vil gå gjennom Stryn kommune. Prosjektet ligger foreløpig langt fram i tid.
Nybygg av 420 kV-ledning i Sogndal
60 kilometer med nye ledninger. Den nye ledningen vil bygges parallelt med den gamle ledningen, og den gamle blir revet når ny ledning er ferdig. I og med at det blir bygget en ny transformatorstasjon i Sogndal, vil den nye ledningen gå dit og ikke til Fardal stasjon. 46 km ledning. 6-7 km ledning mellom Hove-Fardal bygges om.
Ny tunnel på Rv 5 Stølsnestunnelen-Kleivatunnelen i Jølster
Prioriteringsnivå høy i skredsikringsplan. Avhenger av NTP 2014-23. Rute 5c. Skredtype tørrsnø, stein, bløtsnø/sørpeskred. 1840m.
Nybygg av rekkehus og eneboliger i Nordfjordeid, trinn 2 mfl
Totalt ca. 200 boliger på Hogaåsen.
Overføring av vann til Viddalsmagasinet i Flåmsdalen
Overføringstunnel ca 10 km. Vei 1 km.
Nybygg av vindkraftverk i Gulen
39 turbiner, 30-40 kvm vei.
Nybygg av vei Fv Grodås-Møre grense i Hornindal
På marginalliste for store investeringsprosjekt.
Nybygg av idrettshall/spesialhall ved Førdehuset
Spesialhall til handball, vollyeball, turn, dans mm. Førde industri- og næringssamskipnad (FINS) har arbeidet ut et forslag for utforming.
Nybygg av kraftverk i Fjell i Årdal
63,02 GWh. Kraftverket skal ligge 300 m inn i fjellet.
Nybygg av ferieleiligheter og hytter i Harpefossen
16 hyttetomter og ca 20 leiligheter.
Ny tunnel på Fv 615 Hopshammrane i Gloppen
Middels prioritert i rassikringsplan Region vest 2014-2023. Skredtype is, tørrsnø, stein. 500m. Kostnad er ikke beregnet.
Nybygg av omsorgsboliger i Askvoll
Skal bygges inntil eksisterende sykehjem.
Ny bru på Fv 7 Gygregjølet i Gulen
Prioriteringsnivå høy i skredsikringsplan. Skredtype tørrsnø, bløtsnø/sørpeskred. 100m.
Nybygg av hytter i Harpefossen
I utgangspunktet er de byggeklare tomtene regulert til hytter, men på tomtene i utkanten av feltet er det åpnet for dispensasjon for f.eks. vertikaldelte leiligheter.
Nybygg av næring i Stryn
Ca. 30 daa. Regulert.
Nybygg av kloster på øya Selja
Uklart omfang. Antydet byggestart. Det planlagde klosteret har navnet<<Det ortodokse hellige Sunniva Kloster>>.
Tilrettelegging av friluftsområde mm på Sørstrand
Utbedring av Vågavegen og Sørstrandvegen. Reguleringsplan er vedtatt.
Nybygg av barnehage i Førde
6-7 avledninger.
Nybygg av idrettshall i Havstad
Planlagt prosjekt i tidlig fase. Antatt byggestart.
Nybygg av næringbygg i Stryn
Det vil selges byggeklara tomter. Ca. 15 mål.
Nybygg av Litlevatnet kraftverk i Flora kommune
Produksjon 18,60 GWh. Konsesjonssøknad er godkjent.
Nybygg av boligfelt i Førde
5-6 tomter gjenstår.
Isnett på Fv 53 Jåtelitunnelen II i Årdal
Prioriteringsnivå høy i skredsikringsplan. Skredtype is. 110m.
Skredvoll på Fv 724 Sandnesfonna i Stryn
Prioriteringsnivå høy i skredsikringsplan. Skredtype tørrsnø. 600m.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.

Derfor får du uten kostnad og forbindelse velge blant følgende tilbud: