Byggenorges Forretningskilde!

Våre informasjonsskilder til bygge og anleggsprosjekter

Alle kommende byggeprosjekter i Nordland fylke

Alstahaug (4)
Andøy (2)
Ballangen (1)
Beiarn (6)
Bindal (5)
Bodø (44)
Brønnøy (4)
(0)
Dønna (0)
Evenes (1)
Fauske (4)
Flakstad (3)
Grane (9)
Hadsel (18)
Hamarøy (2)
Hemnes (8)
Herøy (2)
Leirfjord (1)
Lurøy (4)
Lødingen (2)
Meløy (6)
Moskenes (3)
Narvik (9)
Nesna (0)
Rana (18)
Rødøy (6)
Røst (1)
Saltdal (0)
Sortland (10)
Steigen (3)
Sømna (0)
Sørfold (4)
Tjeldsund (0)
Træna (0)
Tysfjord (1)
Værøy (0)
Vefsn (20)
Vega (0)
Vevelstad (17)
Vågan (8)
Øksnes (4)
Ny kraftledning i Mo i Rana
Tidlig prosjekt på idéstadiet. Antatt byggestart.
Nybygg av sykehus på Furumoen i Narvik
Sykehusbygg HF inngår i prosjektorganisasjonen med kompetanse- og kapasitets-støtte til prosjekteier.
Nybygg av oljeterminal i Bodø
Prosjekt i tidlig fase. Byggherrebedrift skal stiftes. Nordlandet VI.
Nybygg av "bydel" ved flyplass i Evenes
Hotell med 200 rom, 25 serviceleiligheter. Området er på ca 50 mål, ved innfartsveien (RV 833) til flyterminalen.
Ny- alt om- og tilbygg av sykehus i Alstahaug
Prosjekt i tidlig fase, ulike alternativ utreds. Ukjent kostnad. Antatt byggestart.
Ny- alt om- og tilbygg av sykehus i Vefsn
Prosjekt i tidlig fase, ulike alternativ utreds. Ukjent kostnad. Antatt byggestart.
Nybygg av kontor/forretning i Bjerka
Eksisterende molo må fylles inn.
Nybygg av næring/handel i Bjerkvik
Samlet areal 150 daa.
Nybygg av industri i Vefsn
Man skal bruke fyllingsmasse til utbygging av veier. Fyllingsmassen hentes fra et dolomitdeponi under utvikling nor før Drevjaleira. Byggestart avhenger oppstart av dette dolomitdeponi. Kostnad er antatt av redaksjonen. Totalt 250 dekar.
Nybygg av hotell ved kulturfabrikken på Sortland
Holmøy Holding sammen med selskapet Nordic Investment har inngått opsjonsavtale med Kulturfabrikken Eiendom.
Overbygg og fangvoll på Fv 822 Fiskfjord i Sortland
Skredsikringsbehov for Region nord 2018-2029. Skredtype snø, stein. Skredfaktor middels. 2003m.
Ny utforming av Teknisk Kvartal i Narvik sentrum
Sentrumsgården, Brannstasjon, Teknisk rådhus og OT-Gården er stilt til disposisjon.
Nybygg av barneskole i Mo i Rana
Lokalisering er ikke fastsatt.
Nybygg av omsorgsboliger i Andøy
16 st omsorgsboliger.
Nybygg av omsorgsboliger i Andøy
22 st omsorgsboliger.
Rassikringstiltak ved Valbergura i Vestvågøy
Rasoverbygg og fanggrøft. Skredsikringsbehov for Region nord 2018-2029. Skredtype snø, stein. Skredfaktor lav. 250m.
Nybygg av helsehus på Straumen i Sørfold
Om Straumen stadion blir valgt som tomt vil også kunstgress- og løpebane inngå i detaljregulering, prosjektering og anbudsdokumenter.
Nybygg av boliger og barnehage i Stokmarknes
Området er omdisponert til boligformål. Ca. 25 daa.
Nybygg av leiligheter i Sortland, trinn 2-4
15 til 20 leiligheter i hvert trinn. Totalti 60 til 80 nye leiligheter.
Nybygg av hytteområde med infrastruktur i Mosjøen
Ca. 100 daa. 40 tomter. Tomtene selges til private samt større utbyggere.
Ny vannledning
Fra rådmannens forslag, Økonomiplan 2018-2021.
Utvidelse av omsorgsboliger og lokaler for hjemmetjenesten i Øksnes
8 nye omsorgsboliger, samt base for hjemmetjenesten.
Industriområde for fiskeri og næring i Brønnøysund
Totalt 6 fiskeritomter og 8 dekar industriområde. Fiskeritomtene kan kjøpes eller leies på 5-25 år.
Nybygg av boliger i Sortland
Godkjent detaljregulering. Ca. 40 boenheter. Salgspris 30 mil.
Nybygg av næring i Vefsn
30 daa ledig tomteareal.
Nybygg av kraftverk ved Sørfold
Gitt konsesjon. 13,40 GWh.
Nybygg av badeland i Leknes
Reguleringsplan for Vest-Lofoten videregående skole er ute til offentlig høring. I tilegg legges det til rette for en videreføring av planene om et badeland og en flerbrukshall i tilknytning til Lekneshallen.
Nybygg av industri-, forretning- og kontorbygg samt eneboliger i Korgen
Hemnes kommunen har utviklet infrastruktur for tomtene. 52 daa totalt.
Nybygg av næring og boliger på Sortland
Godkjent detaljregulering. Sortland Torg.
Nybygg av gang-og sykkelvei ved Fv. 822 på Innlandet i Hadsel
Ca 8 km. Fra Innlandet skole og 4 km nordover og sørover.
Nybygg av kraftverk i Rødøy
Søknad om konsesjon ligger i kø. 12,30 GWh. Antatt start og kostnad.
Nybygg av hytter i Bodø
23 hyttetomter.
Nybygg av boliger og forettningsbygg i Stokmarknes
Området er omdisponert til boligformål. Ca.48 daa.
Nybygg av næring på Børøya
Området opparbeides på vegene av Tømmervikgruppen AS og en foreløpig uoffisiell sjøprodukt-firma.
Nybygg av vannkraftverk på Hamarøy
Konsesjon er gitt. 7,20 GWh. 1 km vei.
Nybygg av småkraftverk i Bodø
Tidlig og usikkert prosjekt. 8,1 Gwh/år. Byggherre er foreløpig ukjent. Byggestart og kostnad er antatt av redaksjonen.
Nybygg av kraftverk i Bindal kommune
Byggestart er avhengig av linjetilknytning. Byggekostnad er antatt av redaksjonen.
Nybygg av bru til industriområde i Bodø
Tidlig prosjekt. I forbindelse med etablering av industriområde på Lille Hjartøy. Start og kostnad er ikke fastsatt.
Om- eller nybygg av flerbrukshall og svømmehall i Hadsel
Planlagt prosjekt ved dagens H-fløy
Nybygg av helsehus i Øksnes
Kan bli bygget på Myre i Elvelundområdet.
Nybyg av bru, Fv. 822 i Sortland
Fra økonomiplan 2018-2021. Betongrehabilitering.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.

Derfor får du uten kostnad og forbindelse velge blant følgende tilbud: