Byggenorges Forretningskilde!

Våre informasjonsskilder til bygge og anleggsprosjekter

Alle kommende byggeprosjekt i Hemsedal

Nybygg av ferieleiligheter ved Hemsedal, fase 2
Skal reguleres. Ca 4000m2, 40-50 boenheter fordelt på flere bygg planlegges. Byggestart og kostnad er antatt av redaksjonen.
Nybygg av ferieleiligheter ved Hemsedal, fase 1
2200m2 fordelt på 5 bygg planlegges. Huskroppene sitter sammen av trapper med tak. Byggestart og kostnad er antatt av redaksjonen.
Etablering av hovedvannkilde i Hemsedal
Prosjektet hører sammen med Holdebakken høydebasseng. Kilden er registrert av et Hydrogeologisk kompetansesenter.
Rv 52 Venås-Skøyten del 2 i Hemsedal, utvidelse av 2-feltsveg
Utvidelse av dagens 2-feltsveg til 3-feltsveg.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.

Derfor får du uten kostnad og forbindelse velge blant følgende tilbud: