Byggenorges Forretningskilde!

Våre informasjonsskilder til bygge og anleggsprosjekter

Alle kommende byggeprosjekter i Nannestad

Opparbeidelse av infrastruktur for boliger i Nannestad, trinn 2 mfl.
Totalt 1200 boliger på feltet. 530 mål. Konsentrert småhusbebyggelse. Nord for Prestmosen.
Nybygg av boliger på Ramstad
BF 2-14, BK 3 og 4. Ca. 40 1- og 2-mannsboligtomter og 40-50 rekkehus.
Nybygg av kontor, lager, forretninger m.m i Nannestad
Område avsatt for næringsformål.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.

Derfor får du uten kostnad og forbindelse velge blant følgende tilbud: