Byggenorges Forretningskilde!

Våre informasjonsskilder til bygge og anleggsprosjekter

Planlagte ROT-prosjekter, Rehabilitering, Ombyggning, Tilbygg av lokaler/kontor/skoler/sykehus/hotell etc i Akershus fylke

Asker (5)
Bærum (9)
Eidsvoll (2)
Enebakk (2)
Fet (3)
Frogn (2)
Gjerdrum (0)
Hurdal (0)
Nannestad (0)
Nes (3)
Nesodden (7)
Nittedal (1)
Oppegård (4)
Rælingen (1)
Skedsmo (6)
Ski (2)
Sørum (2)
Vestby (0)
Ås (5)
Utvidelse og ombygging av barneskole i Sandvika, Bærum
Utvidelse til 3 parallell skole. 600 elever.
Utvidelse av ungdomsskole i Slependen
Utvides til en 8 parallell ungdomsskole.
Utvidelse av videregående skole i Jessheim
300 stk nye elevplasser. Ferdigstillelse til skolestart 2024.
Riving av kontor og nybygg av leiligheter på Billingstad,Asker
Prosjekt i tidlig fase. Ukjent kostnad. Antatt byggestart.
Utbedring av ungdomsskole i Asker
Tidlig prosjekt fra kommuneplan 2014-2026. Omfang og byggestart er ikke fastsatt.
Ersatte/fornyelse av ungdomsskole i Ski
Tidlig prosjekt. Rapport om skolekapasitet i Ski by. Kostnad er ukjent.
Ombygging til kunsthall ved Eidsvoll verk
Tidligt og usikkert prosjekt. Byggestart avhenger av leietakere.
Påbygg av Løvenstad skole i Rælingen
70 stk nye elevplasser.
Utvidelse og rehabilitering av barnehage i Ås
Tidlig planlagt prosjekt. Ikke vedtatt. Omfang er ikke fastsatt. Antatt start.
Utvidelse og rehabilitering av barnehage i Ås
Tidlig planlagt prosjekt. Ikke vedtatt. Omfang er ikke fastsatt. Antatt start.
Ombygg av skole på Fagerstrand
Fra skolebehovsplan 2015-2025.
Rehabilitering av Sandvika bussterminal, universell utforming
Fra handlingsprogram for samferdsel i Akershus 2017-2020.
Rivingsarbeider på Hamang i Sandvika
Riving av betongbygg og forberedende arbeid for utvikling av Franzefoss byen.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.

Derfor får du uten kostnad og forbindelse velge blant følgende tilbud: