Byggenorges Forretningskilde!

Våre informasjonsskilder til bygge og anleggsprosjekter

Alle planlagte industriprosjekter i Vest-Agder fylke

Nybygg av næringsbygg i Farsund, trinn 2
55 dekar fordelt på 13 tomter. Tomtene kan tilpasses kjøpere. Ca 8 km fra Farsund sentrum.
Nybygg av næringsbygg i Farsund, trinn 1
55 dekar fordelt på 9 tomter. Feltet er delvis utbygd. 1,5 tomt gjenstår. Tomtene kan tilpasses kjøpere. Ca 8 km fra Farsund sentrum.
Nybygg av datalagringssenter i Farsund
Planområdet har en størrelse på 2220 daa.
Ombygg av renseanlegg i Søgne
Fra økonomiplan 2018-2021.
Etablering av nytt renseanlegg i Ljosland
E1 organiseres som en totalentreprise og skal dekke alle prosesstekniske installasjoner i renseanlegget inklusive driftskontroll og elektrotekniske installasjoner for prosessutstyr i entreprisen.
Etablering av nytt renseanlegg i Ljosland
E2 organiseres som generalentreprise på bygg og anleggsarbeider for etablering av nytt renseanlegg. Entreprisen omfatter grunnarbeider, bygningsarbeider, ventilasjon og luktreduksjon, sanitærinstallasjoner, elektroarbeider for bygg og VVS samt utomhusarbeider.
Nybygg av industriområde i Nuland
Antatt start. Ukjent kostnad.
Nybygg av lager ved Hægebostad
Under regulering. Tidligst byggestart 2020. Kostnad er antatt av redaksjonen.
Nybygg av slambehandlingsanlegg i Lindesnes
Tidlig planlagt prosjekt. Antatt kostnad.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.

Derfor får du uten kostnad og forbindelse velge blant følgende tilbud: