Byggenorges Forretningskilde!

Våre informasjonsskilder til bygge og anleggsprosjekter

Alle planlagte industriprosjekt i Rogaland fylke

Bjerkreim (1)
Bokn (0)
Eigersund (4)
Finnøy (4)
Forsand (1)
Gjesdal (4)
Haugesund (2)
(15)
Karmøy (10)
Klepp (2)
Kvitsøy (0)
Lund (1)
Randaberg (1)
Rennesøy (2)
Sandnes (6)
Sauda (2)
Sokndal (2)
Sola (5)
Stavanger (3)
Strand (3)
Suldal (1)
Time (3)
Tysvær (1)
Utsira (0)
Nybygg av fabrikk på Karmøy
Etableringen av et produksjonsanlegg for bioprotein. Karmøy er valgt som ett av to alternative etableringssteder i Europa. Det andre stedet er Teesside i England. Mobile, Alabama i USA er også aktuelt.
Nybygg av næringsområde på Øksnavad
Byggeklare tomter. 50 mål gjenstår.
Nybygg av næringsbygg på Nylund, Sirevåg
27.000 m2 Området er ferdig opparbeidd og arealet er grovplanert, sprengt fjellrum. Området ligg ikkje langt fra Sirevåg hamn, som har 2 ISPS terminaler/kaier.
Utvidelse av havne og næringsområder i Egersund
Omtrent 640 daa, hvorav omtrent 400 daa ligger på land.
Nybygg av industribygning i Stølsmyr, Kopervik
10-12 dekar. Byggeklare tomter.
Nytt næringsareal for industri mm i Stavanger
Statens Vegvesen skal utfylle med masser fra Ryfast prosjektet. Det nye "landområdet" skal reguleres til industri/næring. Bestiller=Grunneiere.
Nybygg av fabrikk/industri på Gismarvik
Tidlig prosjekt. 25 mål. Omfang er ikke bestemt. Start og kostnad er ukjent.
Nytt industriområde i Hå
1,8 dekar tomt.
Nybygg av lager, kontor, butikk på Husøy i Karmøy
10 dekar gjenstår. Byggeklare tomter.
Nybygg av testhaller i Stavanger
Tidlig prosjekt. Start og kostnad er antatt av redaksjonen.
Nybygg av renseanlegg i Sand
Leverandør av prosessutstyr: Partner vannrens.
Ombygg og utvidelse av renseanlegg i Strand
Det skal vurderes om Tau og Grytnes anlegg skal slås sammen til ett anlegg eller om anleggene skal bygges ut som to anlegg.
Nybygg av industriområde i Sokndal
2,5 dekar. Byggeklare tomter.
Energisparende tiltak for kommunale bygg i Rennesøy kommune
Fra forslag til budsjett og økonomiplan 2018-2021.
Oppgradering av fryserom for bo- og rehabiliteringssenter i Rennesøy kommune
Fra forslag til budsjett og økonomiplan 2018-2021.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.

Derfor får du uten kostnad og forbindelse velge blant følgende tilbud: