Byggenorges Forretningskilde!

Våre informasjonsskilder til bygge og anleggsprosjekter

Alle planlagte industriprosjekter i Rogaland fylke

Bjerkreim (1)
Bokn (0)
Eigersund (3)
Finnøy (2)
Forsand (1)
Gjesdal (4)
Haugesund (2)
(7)
Karmøy (6)
Klepp (3)
Kvitsøy (0)
Lund (0)
Randaberg (1)
Rennesøy (0)
Sandnes (2)
Sauda (1)
Sokndal (2)
Sola (0)
Stavanger (5)
Strand (0)
Suldal (2)
Time (0)
Tysvær (1)
Utsira (0)
Nytt næringsareal for industri mm i Stavanger
Statens Vegvesen skal utfylle med masser fra Ryfast prosjektet. Det nye "landområdet" skal reguleres til industri/næring. Bestiller=Grunneiere.
Nybygg av fabrikk på Karmøy
Etableringen av et produksjonsanlegg for bioprotein. Karmøy er valgt som ett av to alternative etableringssteder i Europa. Det andre stedet er Teesside i England. Mobile, Alabama i USA er også aktuelt.
Nybygg av næringsområde på Øksnavad
Byggeklare tomter. 50 mål gjenstår.
Nybygg av næringsbygg på Nylund, Sirevåg
27.000 m2 Området er ferdig opparbeidd og arealet er grovplanert, sprengt fjellrum. Området ligg ikkje langt fra Sirevåg hamn, som har 2 ISPS terminaler/kaier.
Utvidelse av havne og næringsområder i Egersund
Omtrent 640 daa, hvorav omtrent 400 daa ligger på land. Områdesreguleringen legger tilrette for å kunne etablere omlag 100 000 m2 med nye næringsbygg.
Nybygg av industribygning i Stølsmyr, Kopervik
10-12 dekar. Byggeklare tomter.
Nybygg av næringsbygg på Øksnavad
Byggeklar tomt. 10mål.
Nybygg av næringsbygg på Øksnavad
Byggeklar tomt. 6,1 mål.
Nybygg av industriområde i Sokndal
2,5 dekar. Byggeklare tomter.
Riving og nybygg av uværsskur ved skole i Stavanger
Riving av eksisterende uværsskur og oppbygging av nytt, flytting av bod, buldrevegg, lekeapparater, belegg og maling av bade ytre og innvendige vegger.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.

Derfor får du uten kostnad og forbindelse velge blant følgende tilbud: