Byggenorges Forretningskilde!

Våre informasjonsskilder til bygge og anleggsprosjekter

Alle planlagte industriprosjekter i Hedmark fylke

Alvdal (1)
Eidskog (4)
Elverum (13)
Engerdal (0)
Folldal (0)
Grue (2)
Hamar (6)
Løten (1)
Nord-Odal (2)
Os (0)
Rendalen (1)
Ringsaker (8)
Stange (2)
Sør-Odal (1)
Tolga (0)
Trysil (2)
Tynset (6)
Våler (2)
Åmot (0)
Åsnes (3)
Etablering av næringsområde i Hamar
Ca. 900 daa. Gnr/bnr: 159/1, 160/1, 2, 4, 163/1, 202/1.
Nybygg av datasenter/serverpark i Tynset
Området er 1.000.000 m2.
Nybygg av datasenter/serverpark i Rendalen
Området er 1.500.000 m2.
Nybygg av datasenter/serverpark i Grue
Området er 200.000 m2.
Nybygg av datasenter/serverpark i Hamar
Området er 360.000 m2.
Utvidelse av industriområde på Granerud i Sand kommune
Totale tomtearealet i trinn 1 er 35.000 m2. Ca. 6 industritomter.
Nybygg av næringsområde i Eidskog
300 daa. Gnr/bnr: 60/694 m.fl.
Nybygg av næringsbygg i Grundsetmoen, trinn 2
Ca. 250 daa. Byggeklare tomter.
Nybygg av industri ved Løvbergsmoen i Elverum, næringstomt 3
Tomten er på 11 700 kvadratmeter. Næringstomt 3 kan deles opp.
Nybygg av næringsbygg i Grundsetmoen, trinn 1
Ca. 150 daa. Byggeklare tomter.
Nybygg av næring i Brumunddal, etappe 1
VVA er utført. Etappevis utbygging. Område ved Globus. Totalt ca 7 daa.
Nybygg av næring i Brumunddal, etappe 2
VVA er utført. Etappevis utbygging. Område ved Globus. Totalt ca 7 daa.
Nybygg av næring i Brumunddal, etappe 3
VVA er utført. Etappevis utbygging. Område ved Globus. Totalt ca 7 daa.
Nybygg av næring på Rudshøgda
VVA er utført. Ca. 6 daa. Ligger ved Landbrukssenteret.
Ombygg av kloakkanlegg, Steibrua-Tronsåa
Prosjekt i tidlig fase. Blir delt inn i flere byggetrinn. Antatt byggestart.
Oppgradering av hovedledningen til Elverum Renseanlegg i Elverum, etappe 2
Fra Handlingsplan for vann og avløp 2018-2021. Rehabilitering av gammel 800 mm, betong, hovedledningen til Elverum Renseanlegg. Totalkostnad for etappe 1 og etappe 2 er ca. 10 mill.kr.
Sanering og ombygging av pumpestasjon i Trysil
Byggetips. Antatt byggestart. Sanering og pumpestasjonen og slamavkilleren og motering av overløpspumpe inne på Jordet renseanlegg.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.

Derfor får du uten kostnad og forbindelse velge blant følgende tilbud: