Byggenorges Forretningskilde!

Våre informasjonsskilder til bygge og anleggsprosjekter

Alle planlagte industriprosjekter i Akershus fylke

Asker (2)
Bærum (7)
Eidsvoll (6)
Enebakk (1)
Fet (0)
Frogn (1)
Gjerdrum (0)
Hurdal (1)
Nannestad (2)
Nes (1)
Nesodden (0)
Nittedal (0)
Oppegård (3)
Rælingen (0)
Skedsmo (3)
Ski (3)
Sørum (3)
Ullensaker (24)
Vestby (4)
Ås (5)
Nybygg av industri-, lager-og kontor i Sørum
Totalt 20000 m2 BTA. Ca 409,5 daa. Ny forbindelse til fv. 171.
Utvikling av Nesa industriområde i Lillestrøm
I Lillestrøm vurderes nye områder for byens ekspansjon. På industriområdet Nesa er spørmålet hvordan hvordan gjenværende og ny produksjon fortsatt kan være en del av fremtiden, samlokalisert med nye boliger, offentlige funksjoner og elvelandskapet.
Nybygg av industri-,håndverk-og lagervirksomhet mm i Eidsvoll
Vedtak om områdereguleringsplan. Tidlig prosjekt. Planen tilrettelegger for næringsetablering av industri-, håndverk- og lagervirksomhet, samt forretning. Med forretning menes kun salg av plasskrevende varer, ingen detaljhandel skal foregå innenfor planavgrensningen. Antatt start og kostnad.
Nybygg av pumpestasjoner og boring i Vevelstad
Prosjektet innefatter lang boring.
Nybygg og riving av industribygning mm i Skedsmo
Tidlig prosjekt. Uklart angående fremdrift. Byggestart og kostnad er antatt av redaksjonen.
Nybygg av lager og kontor i Maura
Skal bygges på nabotomta til Herstua Grus trinn 1.
Nytt driftsbygg og utvidelse av kirkegård ved Blaker kirke i Sørum kommune
Prosjektet omfatter: Utvidelse av Blaker kirkegård, bygging av nytt driftsbygg, kistemottak, kjølerom og toaletter samt eventuelle arbeider med Blaker kapell.
Nybygg av betongfabrikk, silo, produksjonsbygg mm
Prosjektet er utsatt. Fremdrift er ikke avklart. Skal eventuelt selges till større utbygger. Byggestart er antatt av redaksjonen.
Utvidelse av industribygning og kontor ved Skiveien, Kolbotn
Gnr/Bnr: 40/774, 40/1007, 40/1051, 40/1052.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.

Derfor får du uten kostnad og forbindelse velge blant følgende tilbud: