Byggenorges Forretningskilde!

Våre informasjonsskilder til bygge og anleggsprosjekter

Planlagte ROT-prosjekter, Rehabilitering, Ombyggning, Tilbygg på boliger i Oslo

Påbygg- og nybygg av boliger, kontor, hotell og næring mm på Helsfyr i bydel Gamle Oslo
6-7 etasjer. Hotell i 13 etasjer, boligtårn i 24 etasjer med leiligheter (207 stk)/omsorgsboliger (41 stk).
Påbygg av boliger og næring på Nydalen i bydel Nordre Aker, Oslo
Nydalen +. Kombinasjonsbygg. Påbygg av 3 tårn. Kulturminnefaglig rådgiver; Høyer Finseth AS, ved Ellen M Devold. 18-24 byggemåneder.
Påbygg av leiligheter i bydel Bjerke, Oslo
Påbygg av 2 lamell-blokker oppå eksisterende forretningsbygg (Refstad Rimi), 7021 m2 BRA. Underbygning med boder og parkering, 1864 m2 BRA.
Ombygging til flerbolighus i bydel Ullern, Oslo
Gnr/Bnr: 3/15, 3/321, 3/379, 3/387, 3/51, 3/543, 3/6, 3/662. 6.170 BRA boliger og 843 BRA næring.
Nybygg- og ombygg av leiligheter og næring mm i bydel Gamle Oslo
Punkthus i 9 (alternativt 10) hela etasjer og 1 tilbaketrukket toppetasje, dette bygget vil kunne romme ca 25 leiligheter. Lav boligblokk med 3 hele etasjer og 1 tilbaketrukket toppetasje, med ca 15 leiligheter. Rehabilitering og riving av deler av Kullsyrefabrikken til bolig, næring og bevertning.
Tilbygg av omsorgsboliger og riving av deler av eksisterende bygg, Oslo
Riving av 4 boenheter i eksisterende bygg. Tilbygg i 2-5 etasjer.
Utvidelse av rekkehus i bydel Søndre Nordstrand, Oslo
Bertramjordet 1-74. Påbygg av en ny loftetasje med 63 stk boenheter og tilbygg av 28 stk boenheter.
Påbygg og nybygg av leilighetsbygg i bydel Frogner, Oslo
Påbygg av 8 enheter i 1-2 etasjer og nybygg av 9 enheter på 3-4 etasjer.
Påbygg-og fasadeendring av leilighetsbygg i bydel St. Hanshaugen, Oslo
To stk påbygg på eksisterende lavblokk (i 2 og 4 etasjer) med 9 stk leiligheter og utvidelse av 2 stk ekisterende leiligheter på plan 8. 10-12 byggemånader.
Ombygging til leiligheter i bydel Alna, Oslo
Ombygging av tidligere behandlingshjem for MS pasienter i 1 etasje av boligblokk, til 11 leiligheter.
Om,-på,-og tilbygg til leiligheter i bydel St. Hanshaugen, Oslo
Påbygg og tilbygg over 1. etasje mot sør.
Loftsutbygging ved Sannerkvartalet i bydel Grünerløkka
Sannergata/Christies gate/Dælenenggata.
Innvendig ombygging og totalrehabilitering av fem verneverdige småhus i Gamle Oslo
Gnr/bnr: 236/95, 97, 180, 182 og 183. Ryenbergveien 48 og 50. Væringkleiva 2, 4 og 6.
Påbygg av leiligheter i bydel Sagene, Oslo
Ny inntrukket boligetasje.
Ombygging av leiligheter i bydel St. Hanshaugen, Oslo
Ombygging av 2 leiligheter på 4 etasje. Det skal innredes loft og lages 7 boenheter med 2 plan.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.

Derfor får du uten kostnad og forbindelse velge blant følgende tilbud: