Byggenorges Forretningskilde!

Våre informasjonsskilder til bygge og anleggsprosjekter

Planlagt nybygg av boliger i Stavanger

Nybygg av boligområde i Stavanger, del 2
Hafrsby AS skal totalt bygge 2000 boliger. 450 boliger blir utført i del 1.
Nybygg av boligområde og friområder på Hundvåg
Totalt 394 mål, utbyggingsareale ca 260 mål.
Nybygg av rekkehus, småhus og infrastruktur i Stavanger
Utbygging over flere år. Ca 250-300 boliger på hele feltet, fordelt mellom to tiltakshavere.
Nybygg av flerbolighus i Stavanger
57 leiligheter, 55-100 m2.
Nybygg av bofellesskap i Stavanger
8 plasser. Ferdig 2024.
Nybygg av bofellesskap i Stavanger
6 plasser. Ferdig 2024.
Nybygg av sykehjem ved Atlantern boligfelt på Hundvåg
100-120 plasser. Start og kostnad er antatt av redaksjonen.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.

Derfor får du uten kostnad og forbindelse velge blant følgende tilbud: