Byggenorges Forretningskilde!

Våre informasjonsskilder til bygge og anleggsprosjekter

Planlagt nybygg av boliger i Oppland fylke

Nybygg av boligområde ved Tyinkrysset
Tidlig prosjekt. Omfang uklart. Byggestart ikke fastsatt.
Nybygg av boligområde i Kolstad
Tomtene kan selges både til private og utbyggere.
Nybygg av boliger på Skoglund Øst og Kopperud i Gjøvik
Tomtene ligger ikke inntil hverandre, men innenfor samme reguleringsplan. Avstanden mellom tomtene er ca 160 meter. Boligene skal gjennomføres i konseptet leie-før-eie med Gjøvik Boligstiftelse som tiltakshaver.
Nybygg av flerbolighus i Gjøvik
Prosjekt i tidlig fase. Antatt byggestart og kostnad av redaksjonen.
Nybygg av boligområde i Skjåk
Totalt 4 tomter. Mulig bygging av ene- og tomannsboliger.
Nybygg av fritidsboliger i Lygna, felt 4 mfl
Ca 1000 stk fritidsboliger.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.

Derfor får du uten kostnad og forbindelse velge blant følgende tilbud: