Byggenorges Forretningskilde!

Våre informasjonsskilder til bygge og anleggsprosjekter

Alle planlagte boligprosjekter i Sørum

Nybygg av boliger på Størsrud i Sørum
2800 daa. Planlegger inntil 2000 stk boliger med framtidig mulighet til noe utvidelse. Sør for Lundermoen, sørøst for dagens boligområde på Lunderåsen.
Nybygg av boligområde/småhus i Hval, trinn 2, m.fl
Ca 60-70 boenheter i hvert trinn. Barnehage er planlagt byggt på kommunal tomt.
Nybygg av leiligheter i Sørumsand, trinn 2
Felles parkeringskjeller for 240 biler bygges i trinn 1.
Nybygg av boliger i Sørum kommune
50,9 daa, 3-8 etasjer.
Nybygg av boligområde/småhus i Hval, trinn 1
Ca 60-70 boenheter i hvert trinn. Gnr/bnr: 72/9, 96/2, 72/7.
Nybygg av eneboliger i Sørum
Ikke regulert. Private utbyggere. Byggestart og kostnad er ikke fastsatt.
Nybygg av eneboliger i Sørum
Regulert. Private utbyggere. Antatt start og kostnad.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.

Derfor får du uten kostnad og forbindelse velge blant følgende tilbud: