Byggenorges Forretningskilde!

Våre informasjonsskilder til bygge og anleggsprosjekter

Alle planlagte anleggsprosjekter i Sogn og Fjordane fylke

Askvoll (11)
Aurland (18)
Balestrand (16)
Bremanger (23)
Eid (14)
Fjaler (8)
Flora (15)
Førde (10)
Gaular (7)
Gloppen (20)
Gulen (18)
Hornindal (4)
Hyllestad (2)
Høyanger (30)
Jølster (8)
Lærdal (9)
Leikanger (3)
Luster (35)
Naustdal (10)
Selje (5)
Sogndal (17)
Solund (3)
Stryn (27)
Vik (6)
Vågsøy (13)
Årdal (12)
Ny fjordkryssing, E39 Nordfjorden i Stryn, Anda-Lote
KVU er godkjent, fjordkryssingen vil gå gjennom Stryn kommune. Prosjektet ligger foreløpig langt fram i tid.
Nybygg av 420 kV-ledning i Sogndal
60 kilometer med nye ledninger. Den nye ledningen vil bygges parallelt med den gamle ledningen, og den gamle blir revet når ny ledning er ferdig. I og med at det blir bygget en ny transformatorstasjon i Sogndal, vil den nye ledningen gå dit og ikke til Fardal stasjon. 46 km ledning. 6-7 km ledning mellom Hove-Fardal bygges om.
Ny tunnel på Rv 5 Stølsnestunnelen-Kleivatunnelen i Jølster
Prioriteringsnivå høy i skredsikringsplan. Avhenger av NTP 2014-23. Rute 5c. Skredtype tørrsnø, stein, bløtsnø/sørpeskred. 1840m.
Overføring av vann til Viddalsmagasinet i Flåmsdalen
Overføringstunnel ca 10 km. Vei 1 km.
Nybygg av vindkraftverk i Gulen
39 turbiner, 30-40 kvm vei.
Nybygg av vei Fv Grodås-Møre grense i Hornindal
På marginalliste for store investeringsprosjekt.
Nybygg av kraftverk i Fjell i Årdal
63,02 GWh. Kraftverket skal ligge 300 m inn i fjellet.
Utbedring av vei, Vadheim-Dragsvik
På marginalliste over uprioriterte prosjekt. Ikke prioritert de nærmeste årene i NTP.
Oppgradering av Grasdalstunnelen på Rv 15 i Stryn
3720m. Omfang av utbedring må vurderes i lys av hvilket konsept som velges ved sluttbehadling av KVU/KS1 for Fv 15 Strynefjellet.
Oppgradering av Oppljostunnelen på Rv 15 i Skjåk/Stryn
4600m. Omfang av utbedring må vurderes i lys av hvilket konsept som velges ved sluttbehadling av KVU/KS1 for Fv 15 Strynefjellet.
Oppgradering av Ospelitunnelen på Rv 15 i Stryn
2549m. Omfang av utbedring må vurderes i lys av hvilket konsept som velges ved sluttbehadling av KVU/KS1 for Fv 15 Strynefjellet.
Ny tunnel på Fv 615 Hopshammrane i Gloppen
Middels prioritert i rassikringsplan Region vest 2014-2023. Skredtype is, tørrsnø, stein. 500m. Kostnad er ikke beregnet.
Utbedring av vei, Midttun - Åbøle
Nye fylkesveier i Sogn og Fjordane fra 1/1-10.
Ny bru på Fv 7 Gygregjølet i Gulen
Prioriteringsnivå høy i skredsikringsplan. Skredtype tørrsnø, bløtsnø/sørpeskred. 100m.
Tilrettelegging av friluftsområde mm på Sørstrand
Utbedring av Vågavegen og Sørstrandvegen. Reguleringsplan er vedtatt.
Utbedring av Fv 301 Farnes-Hjelle i Årdal
Utvide grøft for å ta imot is- og steinnedfall mm.
Utbedring av rv 609, Askvoll-Førde
Prosjektet ligger på marginalliste over uprioriterte prosjekt. Ikke prioritert de nærmeste årene.
Nybygg av Litlevatnet kraftverk i Flora kommune
Produksjon 18,60 GWh. Konsesjonssøknad er godkjent.
Utbedring av Fv 621 Måløy-Vågsvåg i Vågsøy
Møteplasser, drenering, overbyghing, trafikksikkerhetstiltak.
Utvidelse av golfbane i Vassenden
Ønsket utvidet fra 9- til 18 hulls bane.
Utbedring av møteplasser i tunnel, Fv 92 Bjordal-Varmråk i Høyanger
Tetting av vannlekasjer, asfalt, utbedring avovergang ved vegtunnel mm.
Skredvoll på Fv 724 Sandnesfonna i Stryn
Prioriteringsnivå høy i skredsikringsplan. Skredtype tørrsnø. 600m.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.

Derfor får du uten kostnad og forbindelse velge blant følgende tilbud: