Byggenorges Forretningskilde!

Våre informasjonsskilder til bygge og anleggsprosjekter

Alle planlagte anleggsprosjekter i Møre og Romsdal fylke

Aukra (6)
Aure (5)
Averøy (5)
Eide (3)
Fræna (7)
Giske (5)
Gjemnes (5)
Halsa (1)
Haram (2)
Hareid (2)
Herøy (11)
Midsund (0)
Molde (17)
Nesset (5)
Norddal (2)
Rauma (13)
Rindal (2)
Sande (2)
Sandøy (0)
Skodje (5)
Smøla (3)
Stordal (4)
Stranda (10)
Sula (1)
Sunndal (4)
Surnadal (3)
Sykkylven (2)
Tingvoll (1)
Ulstein (5)
Vanylven (6)
Vestnes (0)
Volda (12)
Ålesund (28)
Ørskog (2)
Ørsta (14)
Nybygg av 420 kV kraftledning mellom Trollheim - Viklandet
Det skal bygges ny 420 kV kraftledning mellom Trollheim og Viklandet i Surnadal og Sunndal kommuner i Møre og Romsdal. Ledningen blir ca. 47.5 km lang. Det skal bygges ca. 44 km nytt. Ledningen bør være i drift i løpet av 2018 for å møte fremdriftsplanene for vindkraft i Snillfjord.
Utbedring av Sjøgata i Ålesund
Bypakke Ålesund. Bompengesøknad til behandling.
Trafikksikkerhetstiltak på Fv 60 Blindheimshallen-Hatlehol i Ålesund, kryssombygging
Fra investeringsprogram fylkesveger 2017-2023, med planlagt utførelse etter 2023.
Tilknytningsv, Tomrefjord-Solnørdalen-Digernes-Breivika
Tilknytningsveger nord til Romsdalsfjorden.
Tilknytningsv, tomrefjord-Stette-Digernes-Breivika
Tilknytningsveger nord til Romsdalsfjorden.
Tilknytningsveg, julsundet-aureosen-frænaeidet-bergsøya
Tilknytningsveger nord til Romsdalsfjorden.
Ny tunnel på Fv 63 Oppskredfonna tunnel sør i Stranda
På prioriteringsliste for riksvegnett Region Midt. Prioriteringstall 3,8 (høy). 1,4-1,5 km tunnel.
Utdyping av fiskerihavn, gjersvika i Sande
Investeringsbudsjett 2014-2019.
Utbedring av E39 Kviltorp-Lergrovik i Molde
Reguleringsplan vedtatt. Bypakke Molde. Ligger ved E39.
Nybygg av va-ledning i Kristiansund
Fra handlingsplan 2016-2019.
Nybygg av infrastruktur til industri i Harøysund
Industritomter for tung industri. Bygges ut i samråd med aktører på Vestvika industriområde.
Utdyping av fiskerihavn, rindarøy i Aukra
Investeringsbudsjett 2014-2019.
Utbedring av bru på Fv 18 i Herøy
Fra investeringsprogram fylkesveger 2017-2023.
Utdyping av fiskerihavn, Fosnavåg i Herøy
Tiltak i fiskerihavner. 30000 m2 og djup på 8,3 meter. Planlagt for perioden 2018-2023.
Utretting av veg og opparbeidelse av gs-veg på Fv 661 i Skodje
Fra investeringsprogram fylkesveger 2017-2023.
Utbedring av bru på Fv 191 i Nesset
Fra investeringsprogram fylkesveger 2017-2023.
Trafikksikkerhetstiltak på Fv 64 Åndalsnes x E136 til sentrum i Rauma
Fra investeringsprogram fylkesveger 2017-2023, med planlagt utførelse etter 2023.
Utbedring av bru på Fv 64 i Eide
Fra investeringsprogram fylkesveger 2017-2023.
Utbedring av bru på Fv 658 i Giske
Stor kloridbelastning. Fra investeringsprogram fylkesveger 2017-2023.
Utdyping av fiskerihavn, Roald i Giske
Tiltak i fiskerihavner. Planlagt for perioden 2018-2023.
Trafikksikkerhetstiltak på Fv 656 Valle i Skodje, gang- og sykkelveg
Fra investeringsprogram fylkesveger 2017-2023, men planlagt utførelse etter 2023.
Utdyping av farled, Vaulane i Herøy
Fra forslag til NTP 2014-2023. Planlagt i perioden 2018-2023.
Trafikksikkerhetstiltak på Fv 62 Sunndalsøra-Håsenkrysset i Sunndal, kryss til rundkjøring
Fra investeringsprogram fylkesveger 2017-2023, med planlagt utførelse etter 2023.
Trafikksikkerhetstiltak på Fv 60 Emblemsvåg i Ålesund, kryssombygging
Fra investeringsprogram fylkesveger 2017-2023, med planlagt utførelse etter 2023.
Utbedring av landområde ved Fv 61 Årvik fergekai i Sande
Fra investeringsprogram fylkesveger 2017-2023.
Trafikksikkerhetstiltak på Fv 659 Hagen i Haram, gangvegundergang og gs-veg
Fra investeringsprogram fylkesveger 2017-2023, med planlagt utførelse etter 2023.
Nybygg av kraftverk i Volda
Konsesjon er gitt. 3,90 GWh. Antatt byggestart og kostnad.
Trafikksikkerhetstiltak på Fv 61 Hasundkrysset (Dimma) i Ulstein
Fra investeringsprogram fylkesveger 2017-2023, med planlagt utførelse etter 2023.
Tettstedstiltak på Fv 64 Bruhagen i Averøy
Fra investeringsprogram fylkesveger 2017-2023, med planlagt utførelse etter 2023.
Trafikksikkerhetstiltak på Fv 60 Ringstad skule i Stranda, Forgjengerundergang
Fra investeringsprogram fylkesveger 2017-2023, med planlagt utførelse etter 2023.
Utbedring av bru på Fv 680 i Aure
Fra investeringsprogram fylkesveger 2017-2023.
Trafikksikkerhetstiltak på Fv 60 Aure bru i Sykkylven, rundkjøring
Fra investeringsprogram fylkesveger 2017-2023, med planlagt utførelse etter 2023.
Utbedring av bru på Fv 397 i Ålesund
Fra investeringsprogram fylkesveger 2017-2023.
Utbedring av bru på Fv 64 i Molde
Fra investeringsprogram fylkesveger 2017-2023.
Utbedring av bru på Fv 61 i Ulstein
Fra investeringsprogram fylkesveger 2017-2023.
Utbedring av bru på Fv 61 i Vanylven
Fra investeringsprogram fylkesveger 2017-2023.
Utbedring av bru på Fv 65 i Rindal
Fra investeringsprogram fylkesveger 2017-2023.
Utbedring av bru på Fv 650 i Ørskog
Fra investeringsprogram fylkesveger 2017-2023.
Utbedring av bru på Fv 655 i Ørsta
Fra investeringsprogram fylkesveger 2017-2023.
Utbedring av bru på Fv 661 i Haram
Fra investeringsprogram fylkesveger 2017-2023.
Utbedring av bru på Fv 669 i Smøla
Fra investeringsprogram fylkesveger 2017-2023.
Rassikringstiltak på Fv 4 Sørdalsvatnet I i Vanylven
Prioriteringstall 2,6 i rassikringsplan. Type skred: snø.
Rassikringstiltak på Fv 4 Sørdalsvatnet II i Vanylven
Prioriteringstall 2,6 i rassikringsplan. Type skred: snø.
Nybygg av kraftverk i Volda
Konsesjon er gitt. 3,80 GWh. Antatt byggestart og kostnad.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.

Derfor får du uten kostnad og forbindelse velge blant følgende tilbud: